Oppdatert 27.05.2018

Undergangen stengt på dagtid i 3 måneder

Undergangen stengt på dagtid i 3 måneder Foto: Frank Tverran

På grunn av byggearbeider stenges undergangen for fotgjengere under Arnemannsveien i ca 3 måneder.

Råbygget mot Fossveien er ferdig og tømrerarbeidet er godt i gang. Andre del med bygget mot Arnemannsveien er nå i ferd med å reise seg. Dette medfører at det fra mandag den 13.mars vil foregå arbeider (montering og heising med kran) over gangkulvert.

For å sikre mot ulykker vil gangkulverten av sikkerhetsmessige grunner være stengt når dette arbeidet foregår. For å legge til rette for gangtrafikk er det opparbeider fortau på nordsiden av Arnemannsveien opp til opphøyet gangfelt med overgang til Fossveien. Det settes opp skilt og etableres midlertidig gjerde som skal lede fotgjengere som kommer over Hønefoss bru opp langs fortauet.

- Vi vil så sant byggearbeidet tillater ta sikte på at kulvert holdes åpen på kveldstid, sier utviklingsdirektør Ellen Grønlund i Tronrud Eiendom.

Det arbeides etter følgende plan mellom mandag den 13. mars og 23.juni:

Uke 11 og 12

Stengt mellom kl 0700 – 1900 mandag – torsdag

Ellers åpen gangkulvert


Uke 13 – uke 26

Stengt mellom 0700 – 1600 mandag – fredag

Ellers åpen gangkulvert

Alternativ gangrute Hønefoss bru – Sentrum vil i hele perioden være på fortau langs Arnemannsveien til opphøyet gangfelt og ned Fossveien, se under.

undergang kart

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20