Oppdatert 26.05.2018

Oddvar Røysi blir størst på helikopter

Oddvar Røysi blir størst på helikopter Foto: Helitrans

Til tross for at hjembygda i Sogn ikke ønsker helikoptertrafikk, er Oddvar Røysi nå en betydelig aktør i helikopterbransjen.

Nordenfjeldske Luftfart AS selger nå alle sine aksjer i datterselskapet Helitrans AS til ny eier, Røysi Invest AS.

Helitrans AS er et av landets største helikopterselskap med hovedbase på Trondheim Lufthavn Værnes.

Selskapet ble etablert i 1990 og var fram til 2011 eid av Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap AS, hvor Reitangruppen AS og "BOA-gruppen" hver hadde en delt eierandel i selskapet. I 2011 ble alle aksjene overtatt av "BOA" v/ Ole T Bjørnevik, som siden har drevet selskapet som et datterselskap inn under Nordenfjeldske Luftfart AS, et igjen heleid datterselskap av Taubårkompaniet AS - "BOA-Gruppen".

Som et ledd i konsolideringen av sine skipsfartsaktiviteter, har BOA vedtatt å bygge ned sin aktivitet innenfor helikoptersegmentet, og i den anledning inngått en avtale med Røysi Invest AS v/ Oddvar Røysi om overtagelse av alle aksjene - og den videre drift av Helitrans AS.

Nordenfjeldske Luftfart AS eier i alt 12 helikoptre som er i en innleieavtale med Helitrans AS. Dette leieforholdet vil vedvare, men det er gjort en avtale hvor Helitrans og/eller Oddvar Røysi Invest AS kan overta alle 12.


KORT OM HELITRANS
Helitrans er en landsdekkende leverandør av helikoptertjenester, samt tilhørende tekniske tjenester. Virksomheten drives ved kontrakstoppdrag av ulik tidsvarighet, samt gjennom "ad hoc"-oppdrag. Selskapet har hovedkontor og hovedbase på Værnes. I tillegg har selskapet avdelingsbaser på Kjeller, Narvik, Tromsø, Alta, Haugesund og Torp (brannberedskap) i sommerhalvåret, under en kontrakt med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.

Selskapet har i løpet av 2016 operert med i alt 17 helikoptre av ulike typer og størrelser. Salgsinntektene var i 2016 på 102,5 mill. Selskapet er p.t. posisjonert med flere store kontrakter og rammeavtaler, noe som vil sikre god aktivitet i flere år framover.

Selskapet har 60 ansatte.KORT OM RØYSI INVEST
Røysi Invest AS har betydelig bakgrunn innen offentlig og privat eiendom, parkeringsvirksomhet og reiseliv. Innen cruise og reiseliv i Skjolden er det investert ca 250 mill.

Røysi Invest AS administreres fra Egge Gård i Hønefoss.
Konsernet har allerede investert i et betydelig antall Airbus helikoptre, som alle er finansiert med egenkapital. Disse vil nå inngå i flåten til Helitrans AS, som derved vil disponere en moderne flåtepark på i alt 18 helikopterenheter og dermed fremstå som det helikopterselskap i landet som disponerer en tilnærmet størst - og mest moderne flåtepark.
Oddvar Røysi opererer som selvassurandør på konsernbasis, hvilket også vil gjelde for helikopterparken.

Som ny eier av Helitrans AS, har Røysi ambisjoner om kraftig vekst av selskapet og forventer allerede inneværende år en betydelig økning, av både omsetning og driftsresultat.

Sist redigertfredag, 10 mars 2017 11:20
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20