onsdag, 10 juni 2015 13:08

Øvelse Oslofjord i gang

Skrevet av
Kaptein Thomas Julusmoen, områdesjef for HV i Modum og kaptein Even Frogh, områdesjef for HV i Hønefoss Kaptein Thomas Julusmoen, områdesjef for HV i Modum og kaptein Even Frogh, områdesjef for HV i Hønefoss Foto: Rasmus Lindberg

Denne uka gjennomfører sivile og militære samarbeidspartnere øvelse Oslofjord til lands og til vanns. Cyberforsvaret på Eggemoen er også med i øvelsen.

I tillegg til ca. 4 500 soldater deltar personell fra politiet, brann- og redningsetaten​, fylkesmannsembetene, tollvesenet og andre beredskapsaktører.

Øvelse Oslofjord
Kontroll: I forbindelse med sikring av Eggemoen var kontrollen skjerpet.(Foto: Rasmus Lindberg)

Mobilisering
Scenariet for øvelse Oslofjord er en sikkerhetspolitisk krise som utvikler seg på Østlandsområdet.

Dermed mobiliseres deler av landheimevernet, sjøheimevernet og luftheimevernet samt at andre deler av Forsvaret settes inn for å håndtere ulike krisesituasjoner. Operasjonene innebærer også samhandling med sivile aktører.

Samfunnssikkerhet
Øvelse Oslofjords formål er todelt. Gjennom øvelsen utvikler Forsvaret sin reaksjonsevne og operative evne for å bidra til å beskytte befolkningen. Videre skal militære enheter og sivile beredskapsaktører samarbeide for å ivareta samfunnssikkerheten på en best mulig måte.

En vesentlig oppgave under øvelsen er også å sikre samfunnskritisk infrastruktur.

{AF}Deltakende militære enheter:

 • Forsvarets operative hovedkvarter
 • Heimevernet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Hans Majestet Kongens Garde
 • Cyberforsvaret
 • Forsvarets sanitet
 • Oslo garnisonsforvaltning​​{/AF}

{AF}HV-enheter:

Fra Heimevernet deltar både innsatsstyrker (sjø og land) og områdestrukturen (HV-områdene).

 • Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01)
 • Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02)
 • Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03)
 • Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05)
{/AF}

ovelse kontroll2
Heller ikke forsvarets egne biler slapp unna kontrollen (Foto: Frank Tverran)

 

Sist redigert onsdag, 10 juni 2015 13:26