tirsdag, 09 juni 2015 15:33

Ringerike sukrer pillen

Skrevet av
Her kan de flytte rett inn Her kan de flytte rett inn Foto: Frank Tverran

I forbindelse med etableringen av det nye statlige selskapet Nye Veier AS, sukrer Ringerike sitt tilbud med innflytningsklare lokaler på Hvervenmoen.

I et brev til Samferdselsdepartementet den 8. juni inviterer ordfører Kjell B. Hansen til et møte. Tilbudet fra Ringerike er svært tilrettelagt et nytt veiselskap. Her er noe av det Ringerike tilbyr:

- Lokalisering i et trafikk-knutepunkt der et av landets største utbyggingsprosjekter innen infrastruktur er på trappene. God tilgang til kompetanse innen ingeniørfag, kart og eiendomsfaglige forhold, økonomi, finans og prosjektledelse.

- Ledige arealer og innflyttingsklare lokaler i Hvervenmoen Næringspark rett ved E16. I området er allerede etablert Statens kartverk, Tinglysningen, flere ingeniør- og entreprenørbedrifter, IT-bedrifter, eiendomsutviklere, treningssenter, legesenter og en rekke bedrifter innen finans, økonomi, jus og prosjektledelse.

- Ringerike kommune kan i samarbeid med lokalt næringsliv legge til rette for et nytt veiselskap med lokalisering i Hønefoss på kort varsel, og etter veiselskapets ønsker, etablere eventuelt eget bygg dersom dette er aktuelt.

Så gjenstår det å se om det nye veiselskapet velger det beste alternativet, eller om det skjer en politisk innblanding som plasserer det på et mer uhensiktsmessig sted.

Les også denne artikkelen

Sist redigert tirsdag, 09 juni 2015 15:59