mandag, 08 juni 2015 14:38

Svindlet arbeidsgiver for en kvart million

Skrevet av

En Røyse-mann i 50-årene er i Ringerike tingrett dømt til 90 dagers ubetinget fengsel, samt å betale en erstatning på kr 250.063,-

Fra april 2010 til juni 2013 hadde han fullmakt fra sin arbeidsgiver til å bespise kurs- og seminardeltakere på restaurant. Avtalen mellom Røyse-mannen og hans arbeidsgiver, var at han enten skulle be restauranten sende faktura til arbeidsgiver eller han skulle legge ut selv mot å få beløpet refundert fra arbeidsgiver.

- Ja, takk. Begge deler!
Men på riktig Ole Bumm-vis, fikk mannen ordnet oppgjør på begge de to måtene. Han fikk en kopi av restaurantregningen som han sendte arbeidsgiver for å få refundert beløpet. Samtidig fikk han restauranten til å sende faktura til arbeidsgiveren. Fordi han jobbet i en stor organisasjon, tok det lang tid før bedrageriet ble avslørt.

I tillegg til bedrageriet med restaurantregningene, brukte han også et kredittkort til kjøp av private ting. Dette var arbeidsgivers kort og skulle bare brukes til jobbrelaterte utgifter.

Den 5.juni avsa Ringerike tingrett dom i saken. I tillegg til å betale tilbake kr 250.063,- må mannen sitte inne i 3 måneder.