tirsdag, 04 august 2015 22:12

Inspirerende hos Ringerike Høyre

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)
Astrid Nøklebye Heiberg Astrid Nøklebye Heiberg Foto: Frank Tverran

Ringerike Høyre rullet fram det tunge skytset på sitt medlemsmøte tirsdag da de hadde invitert den snart 80 år gamle veteranen Astrid Nøklebye Heiberg til sitt åpne møte.

Nøklebye Heiberg, som forøvrig virker mye yngre enn hun faktisk er, jobber for tiden for Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet. Fram til 2006 var hun professor i psykiatri ved universitetet i Oslo.

- Det viktigste en bestemor kan ha, er sertifikat, sa Nøklebye Heiberg.

Hennes tema for kvelden var "Aktiv alderdom", noe hun selv er et forbilde for. Hovedbudskapet var at Norge trengte flere hender i arbeid og at seniorene var en viktig del av dette. Hennes lett selvironiske stil lå av og til på grensen til "stand up", men hun mistet aldri den røde tråden som var de eldres rolle i samfunnet.

Direktør Per Bleikelia var invitert til å fortelle om Ringerike sykehus. Hans lederstil er enkel og grei, men vi blir allikevel aldri lei av å høre om den, for den sier også mye om hvordan den gamle hierarkiske lederstilen fikk leve altfor lenge i sykehusene.

per bleikelia
Per Bleikelia (Foto: Frank Tverran)

Ikke mindre enn 83.000 personer hører til Ringerike sykehus, et sykehus som etter norsk målestokk er av middels størrelse. I tillegg regnet Bleikelia med ca 20.000 i en "mobil traumepopulasjon" - nemlig hyttefolket.

Deler av overskuddet ved Ringerike sykehus blir nå investert i en ny sengepost, personell og en CT-scanner som plasseres ved Hallingdal sjukestugu. Denne er planlagt åpnet 1. januar 2016.

Vi har tro på fremtiden til Ringerike sykehus etter å ha hørt Per Bleikelia, mannen som sier han stikker innom føden dersom han har en dårlig dag. Der blir han alltid i godt humør igjen.

Bra frammøte hos Ringerike Høyre
Over 50 personer møtte opp (Foto: Frank Tverran)

Sist redigert onsdag, 05 august 2015 09:20
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent