Regjeringen fortsetter satsningen på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier. I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 mill. kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får midler.

Alle videregående skoler i Viken fylke fortsetter å være stengt også uken etter påske, opplyser Viken fylkeskommune.

I området til NAV Vest-Viken, det vil si tidligere Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker, var det i mars registrert 27 555 helt ledige personer.

fredag, 03 april 2020 09:12

Trollmyra: Åpen, men stengt

Alle gjenvinningsstasjoner med unntak av Trollmyra er nå stengt. HRA oppfordrer på det sterkeste kundene til å være svært restriktive og kun levere det som er absolutt nødvendig til gjenvinningsstasjonen.

onsdag, 01 april 2020 12:34

Sølvtyverier på Kongsberg 1623–1861

Bjørn Ivar Bergs nye bok, Sølvtyverier på Kongsberg 1623–1861, forteller om små og store tyverisaker. Den avdekker en mytebelagt kriminalitet, og forbryterne og deres stilling i samfunnet er forsøkt identifisert.

tirsdag, 31 mars 2020 22:38

Annonserte dødsfall i april 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i april 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt eller at begravelsen ikke er offentlig på grunn av korona-pandemien.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår/ Alder Dødsdato Begravelse
Lindahl Femke 1944 300320 -
Fredriksen Øystein 1939 290320 -
Løken Håkon 1942 290320 -
Boberg Svein Arne 1950 300320 -
Nygård Kjell 1937 270320 Kampen krk 15.4 kl 10.00 Begrenset antall plasser
Wilhelmsen Edith 1926 280320 -
Gudmundsson Klemens 1934 010420 Ringerike krem 14.4 kl 12.00 for de nærmeste
Johansen Astrid 1949 010420 -
Weid Arne Guttorm 1921 040420 Det blir en privat seremoni
Henriksen Henry Marius 1931 010420 -
tirsdag, 31 mars 2020 13:13

Minde-selskaper begjært konkurs

D & R Byggtjenester AS, som har stått for arbeidene i Storgata 2 i Hønefoss, er nå begjært konkurs. Selskapet er 100% eid av Minde & Minde AS.

I dag har Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtatt statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss. – Ringeriksbanen har vært utredet og vurdert i 30 år, men nå har vi endelig vedtatt en plan som gjør at prosjektet kan realiseres, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Stortingsmelding 17 (2019-2020) er godkjent i statsråd 27.mars 2020. Regjeringen ved Samferdselsdepartementet er bekymret, og varsler Stortinget:

Bare Bergen kan skilte med større MegaFlis-butikk enn Hønefoss. Landets nest største i kjeden åpnet dørene torsdag 26.mars. 
Se slideshow nederst i saken.

Side 1 av 327