mandag, 29 juni 2015 18:22

Hva skal du stemme til høsten?

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Ikke mye å velge mellom når alle har fått sagt sitt Ikke mye å velge mellom når alle har fått sagt sitt Foto: Frank Tverran

Da er kommunevalgkampen i god gang. Partienes samlede valginformasjon kom også i år i en samlekonvolutt i postkassa. Vi har sett på hva de forskjellige partiene setter øverst.

Rekkefølgen vi har fulgt er vilkårlig.

Hva nevner de først? Politikere bedriver mye prat og vil si "alt" på en gang. Men hva nevner de aller først? Vi har sett på det utsendte matriellet.

Ringerike Venstre
Under et elendig fotografi av listetoppene, skriver de: "Gjennom samarbeid, tillit og engasjement, vil vi arbeide for grønn vekst og folkehelse."

Ringerike Arbeiderparti
"Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på sosialdemokratiske verdier, for en samfunnsutvikling basert på fellesskapsløsninger. Alle skal, ut fra sine forutsetninger, ha mulighet til å delta."

Ringerike Høyre
Dag Erik Henaug åpner med å si: "Ringerike Høyre og jeg skal jobbe hardt for å bringe kommunens økonomi i orden. Dette er helt avgjørende for å sikre kommunens innbyggere gode tjenester i fremtiden."

Ringerike SV
"Ringerike SV vil jobbe aktivt for byutviklingen i Hønefoss. Vi ønsker å løfte byen inn mot framtiden slik at hønefoss blir en moderne og framtidsrettet by."

Solidaritetslista Ringerike
Noe av det første de nevner er: "Styrke demokratiet i kommunene, det skjer ikke nødvendigvis ved å lage større kommuner. Avvise alle forsøk på privatisering og konkurranseutsetting av kommunal virksomhet."

Fremskrittspartiet
De har et elendig foto av en tørrlagt foss på forsiden av sin brosjyre. Punkt 1 er at de ønsker mer vedlikehold etterfulgt av ønske om bedre og verdig eldreomsorg.

Ringerike Kristelige Folkeparti
"Trygghet og omsorg er grunnleggende for alle." Helse og omsorg kommer først

Ringerike Senterparti
Øverst på ønskelista her finner du pleie og omsorg, desentralisert sykehjemstruktur og flere sykehjemsplasser.

Nå vil selvfølgelig alle de politiske partiene "alt". Masse landhandlerier og få spesialforretninger.

Sist redigert mandag, 29 juni 2015 18:30
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent