tirsdag, 25 august 2015 12:42

Informativt om politireformen

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Anders B Werp Anders B Werp Foto: Stortinget

Stortingsrepresentant for Buskerud og nestleder av Justiskomitèen, Anders Werp, har hatt ansvaret for å forhandle nærpolitireformen i mål med KrF, Venstre og Ap.Det var derfor førstehånds informasjon som kom fram på Høyres åpne møte tirsdag kveld.


Temaet han informerte om var:

  • Den nye Nærpolitireformen    - som flytter spisskompetansen nærmere befolkningen.
  • Bekjempelse av vår tids nye kriminalitet  - som omfatter store internasjonale nettverk som er meget avanserte og voldelige. Dette omfatter ; arbeidslivs kriminalitet, menneskehandel, økonomisk kriminalitet, internettkriminalitet, mobil kriminalitet og radikalisering

Bakteppet for den nye reformen er flere, senest en NOU fra 2013 – Et politi rustet til å møte fremtiden. Det er kun 15 år siden den forrige reformen hvor man reduserte fra 54 til 17 politidistrikt. Den nye reformen vil redusere de 27 til 12.

Den sittende regjeringen har bidratt til 800 flere årsverk i politiet og 100 flere politijurister. Den totale utgiften til etaten har ikke økt, men budsjettene har blitt prioritert på en ny måte.

Argumentet for å redusere politidistriktene var bl.a. at det ikke er sterke nok fagmiljøer til å møte de nye formene for kriminalitet. I Oslo er 25 personer dedikert til å arbeide med IT-kriminalitet.  De behandlet i fjor 70.000,- saker.  Nordre Buskerud har 1 person til rådighet. Nærpolitireformen vil gi slagkraftig spisskompetanse i alle distrikt.

Werp understreket på det sterkeste at den nye strukturen kun vil operere på 2 ledernivåer.  Det  er overhodet ikke akseptabelt med mer administrasjon. I dag har vi 3 ledernivåer.
Anbefalte tjenestesteder er 210 mot dagens 354 lensmannskontor. Det reelle tallet er ikke avklart enda, men vil bli et sted mellom disse 2 tallene.  90% av Stortinget er for denne reformen så her vil det ikke bli noen omkamp. (Sv, SP og Miljøpartiet er imot).

Målsetingen og grunnlaget er at 90% av befolkningen skal ha maks 45 min. kjøretid til nærmeste tjenestested og 95% av 112 anrop (nødanrop) skal besvares innen 20 sekunder. Man satser også på å øke det faglige samarbeidet på tvers av distriktene.

Werp var også innom temaet med PST/E-tjenesten og koordineringen mellom alle de forskjellige berørte etatene.

dag og anders
Dag Henhaug og Anders Werp (Foto: Privat)

Sist redigert onsdag, 26 august 2015 09:33
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent