Økonomi

Økonomi (12)

Oljepengebruken kuttes med 84 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2022. Bakteppet er at det går bedre med norsk økonomi enn ventet.

Da styringsrenta sank til null i mai, anslo sentralbanksjefen at forbrukere ville få en boligrente på rundt 1,75 prosent. Men fortsatt gjelder dette veldig få.

Kunder av Bitcoins Norge vil få utbetalt verdiene de hadde hos selskapet 7. mai, lover eieren. Krytpobørsen tapte nylig over 4 millioner kroner i dataangrep.

torsdag, 27 juni 2019 21:57

Forbruksgjeldsregister lansert

Skrevet av

Gjeldsregisteret, som skal holde oversikt over usikret gjeld som forbrukslån og kredittkortgjeld, ble lansert torsdag.

torsdag, 27 juni 2019 09:17

Over 300.000 skal feriere med penger de ikke har

Skrevet av

Over 300.000 nordmenn har planer om å låne penger for å få råd til årets sommerferie, og 180.000 har ennå ikke nedbetalt fjorårets ferie.

mandag, 25 februar 2019 14:42

Storoppkjøp av lokale foretak

Skrevet av

En rekke lokale gründere har i løpet av de siste to årene gitt fra seg kontrollen i egne foretak mot en pen slump penger.

torsdag, 31 januar 2019 22:38

Sentralbanksjefen etterlyser lovendring for kontanter

Skrevet av

Sentralbanksjef Øystein Olsen ber om at loven som påbyr kontanter som tvungent betalingsmiddel, strammes opp.

mandag, 24 desember 2018 11:04

Euronext vil kjøpe Oslo Børs for 6,24 milliarder kroner

Skrevet av

Euronext, en sammenslutning av fem europeiske børser, ønsker å kjøpe Oslo Børs. Selskapet vil by 6,24 milliarder kroner for å ta over det norske aksjemarkedet.

Vi må tilbake til finanskriseårene 2008 og 2011 for å finne svakere verdiutvikling på børsen enn i år. Høstens verdifall har nullet ut veksten fra i vår.