søndag, 18 september 2022 09:08

Hønefoss By AS er registrert

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Hønefoss By AS slutter seg til en rekke tidligere forsøk på å "pynte brura". Bare tiden vil vise i hvilken grad de vil lykkes. Her er formålsparagrafen:

Hønefoss By AS skal forestå aktiviteter og arrangementer som fremmer Hønefoss by som kultur- og handelshovedstad i Ringeriksregionen.
Selskapet skal drive aktivt og utadrettet arbeid med sikte på nyetableringer innen handel og kultur og samordne og utvikle prosjekter og tiltak som fremmer Hønefoss by sin attraktivitet og omdømme. Selskapet har et ideelt formål. Eventuelle overskudd skal tilbakeføres til driften i tråd med formålet. Det skal ikke utbetales utbytte. Ved opphør vil gjenstående kapital tilføres eget byutviklingsfond som administreres av Ringerike Næringsforening og Ringerike kommune i fellesskap.

Terje Dalen er daglig leder og Johannes Sangnes er styreleder. Med i styret er:

Linn Marie Hallum
Roy Hansen
Harriet Slaaen
Jan Solberg
Kristin Ranem Rønsdal
Øyvind Dypvik Nordstrøm

Aksjekapitalen er kr 90.000

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa