onsdag, 17 august 2022 10:13

Bordet er dekket - vi venter bare på politisk innfrielse av valgløfter

Skrevet av
Bordet er dekket - vi venter bare på politisk innfrielse av valgløfter Illustrasjon: Nye Veier

Det finnes ingen annen grunn til å bremse Ringeriksbanen enn politisk vrangvilje. Stoppes Ringeriksbanen nå, står vi ved et politisk løftebrudd uten sidestykke i nyere norsk historie. Vi husker godt hvor klare politikerne, spesielt i Arbeiderpartiet, var i sine valgløfter.

Nå må dere innfri!

Nye Veier, som har ansvaret for prosjektet, sier at de ut fra kriteriene som Jernbanedirektoratet bruker for å prioritere prosjekter, så oppfyller Ringeriksporteføljen de fleste av disse.

Reguleringsplanene er vedtatte og gyldige. Innenfor disse planene har Nye Veier jobbet med å forenkle løsningene, og redusere omfanget. Prosjektet leverer fortsatt på antall avganger og reisetid for Ringeriksbanen, og målene som er satt for ny E16. Nye Veier mener prosjektet er svært modent – nærmest gryteklart. De første hovedkontraktene kan starte i 2024 med finansiering fra Stortinget.

Utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 har en kostnadsprognose på 36,4 milliarder kroner, eks. mva. på bane, i 2020-kroner. Nesten seks milliarder kroner er redusert ved å forenkle og nedskalere. Dette er uten betydning for det en skal oppnå med prosjektet, som er kortere reisetid, både for togpassasjerer og de som kjører bil. Dette har Nye Veier gjort ved å redusere størrelse på tunneler, fyllinger og konstruksjoner og gjenbruke mer av eksisterende vei.

I løpet av det siste året har Nye Veier vurdert planer om å legge vei og bane i dagen i stedet for tunnelene mellom Sundvollen og Bymoen, slik det er vedtatt i reguleringsplanen. Dette er nå lagt helt bort. Mer vei og bane i dagen ville fått for store konsekvenser for omgivelsene.

 

vepsebolet

Fotomontasje: Frank Tverran

Sist redigert onsdag, 17 august 2022 11:46

Andre saker å lese

Høyre med ny knallmåling

21-03-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Høyre med ny knallmåling

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

21-03-2023 Nyheter NTB-TT - avatar NTB-TT

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

Tross økt innsats fra politiet mot skytinger og sprengninger i Stockholm, er det så langt ingenting som tyder på at den gjengrelaterte voldsspiralen avtar.

Les mer i RingeriksAvisa

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

21-03-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Les mer i RingeriksAvisa

Lørdag 25.3 starter fotballen

21-03-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Hønefoss møter Øvrevoll Hosle på AKA arena til årets første kamp i 1.divisjon for kvinner lørdag den 25.3 kl 13.00.Billetter kan du kjøpe her    

Les mer i RingeriksAvisa