onsdag, 29 september 2021 11:55

Det opprettes undersøkelsessak mot Jehovas vitner

Skrevet av
"Rikets Sal" - Jehova Vitners forsamlingslokale i Hønefoss "Rikets Sal" - Jehova Vitners forsamlingslokale i Hønefoss Arkivfoto: Frank Tverran. Bildet er manipulert.

Påstander om kritikkverdige forhold i Jehovas vitner skal undersøkes av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Trossamfunnet kan nektes statstilskudd.

– Vi avventer behandling av krav om statstilskudd inntil våre undersøkelser er ferdigstilt, står det i en epost fra statsforvalteren til Jehovas vitner datert 15. september. Det skriver Vårt Land.

Det er Barne- og familiedepartementet som har bedt Statsforvalteren opprette undersøkelsessak.

Undersøkelsen skjer etter påstander fra tidligere medlemmer om kritikkverdige forhold i trossamfunnet, blant annet at Jehovas vitner risikerer å bli ekskludert dersom de stemmer ved politiske valg.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt en henvendelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, og vi vil svare Statsforvalteren til tiden, opplyser kommunikasjonsansvarlig Jørgen Pedersen i Jehovas vitner i Skandinavia.