onsdag, 30 juni 2021 10:25

Store utslippskutt på Ringeriksbanen og E16

Skrevet av
Ringeriksbanen og ny E16 skal bygges ut som ett prosjekt mellom Sandvika og Hønefoss. I samarbeid har Bane NOR og Statens vegvesen redusert de forventede utslippene. Ringeriksbanen og ny E16 skal bygges ut som ett prosjekt mellom Sandvika og Hønefoss. I samarbeid har Bane NOR og Statens vegvesen redusert de forventede utslippene. Foto: Eivind Aslaksen Hamre, Bane NOR

Nå gjøres utbyggingen av E16 og Ringeriksbanen mer klimavennlig: utslippene kuttes med nesten en tredjedel.

Det jobbes for at samferdselsprosjekter skal være mest mulig miljøvennlige og bærekraftige. Når politikerne har vedtatt planer for utbygging, fortsetter Bane NOR og Statens vegvesen arbeidet med å gjøre tiltaket både billigere og bedre for naturen og samfunnet.

Godt planlagt vei og bane

Ringeriksbanen og ny E16 skal bygges ut som ett prosjekt mellom Sandvika og Hønefoss. I samarbeid har Bane NOR og Statens vegvesen redusert de forventede utslippene. Kuttene får utbyggerne til å juble:

– Det er virkelig godt å se at fokuset gir sånne resultater. Vi er svært fornøyde med en nedgang i CO2-nivået på nesten 30 prosent for hele tiltaket, sier avdelingsdirektør Ingunn Foss i utbyggingsområde sørøst, Statens vegvesen.

Gleden er ikke mindre hos Bane NOR:

– Det er positivt å se at vårt planarbeid legger til rette for en grønnere og mer bærekraftig utbygging. Vi har laget et godt grunnlag for prosjektet som nå skal overføres til Nye Veier, sier utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum i Bane NOR.

Bruker kortreist stein

Det er en rekke forbedringer som til sammen utgjør det store kuttet i klimautslipp. De kan kort oppsummeres slik:

Størrelsen på fyllingen i vannet ved Sundvollen er redusert. Her skal den nye stasjonen bygges.

Følgende tiltak gir langt mindre materialbruk og dermed kutt i klimautslippene:

- Fundamentering av vei og bane over våtmarksområde utenfor Hønefoss (Mælingen) forenkles. Det skjer som følge av et langvarig prøveprosjekt.

- En lang adkomsttunnel er tatt ut av prosjektet. Den skulle brukes til å hente ut masser under bygging av hovedtunnelen. Dette gir også mindre inngrep i naturen.

- Enklere løsning på Hønefoss stasjon.

Gjenbruk av støttekonstruksjoner (spunt/stålvegger) som brukes under bygging.

Klare miljøkrav til materialer som produseres med lave utslipp.

Mer effektiv massetransport, lokal produksjon av betong og bruk av lokale steinmasser, som gir kortere kjørevei og dermed mindre CO2-utslipp.

Utslippskuttet kan bli større

Samferdselsdepartementet har bestemt at Nye Veier skal overta prosjektet og stå for utbyggingen av E16 og Ringeriksbanen. Overleveringen skjer 1. august. I mellomtiden jobbes det videre for å kutte klimagassutslipp. Statens vegvesen og Bane NOR antyder at reduksjonen kan bli på hele 35 prosent, før Nye Veier overtar.

Undrum synes det er godt å kunne overlevere et prosjekt som har blitt grønnere og mer bærekraftig.

– Vi er stolte over det planleggingsarbeidet som er gjort. Nå ønsker vi Nye Veier lykke til i det viktige arbeidet. Vi har store forventninger til prosjektet fremover og vi vil selvsagt hjelpe til med jernbaneteknisk kompetanse, hvis det er ønskelig, sier Undrum.

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa