mandag, 05 april 2021 18:18

20 prosent flere unge ringte til Røde Kors i påsken: – Unge synes det er tungt nå

Skrevet av
– Det siste året har vært krevende for mange barn og unge med stadige endringer i smitteverntiltakene og ingen sluttdato for pandemien, sier Kors på Halsen-lederen, om grunnen til at så mange tar kontakt med dem i påsken. – Det siste året har vært krevende for mange barn og unge med stadige endringer i smitteverntiltakene og ingen sluttdato for pandemien, sier Kors på Halsen-lederen, om grunnen til at så mange tar kontakt med dem i påsken. Foto: Berit Roald / NTB

I påsken har Røde Kors' tjeneste for barn og unge hatt over 805 samtaler, noe som er en økning på 20 prosent fra fjoråret.

Temaet de fleste som ringer Røde Kors’ samtaletjeneste for barn og unge under 18 år, som kalles Kors på Halsen, for å snakke om, er angst.

– De har en opplevelse av å være alene og redde. De savner å ha noen rundt seg som kan lytte til dem. I påskeuken har flere snakket om krangling hjemme og om hvordan pandemien påvirker familierelasjoner, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på Halsen.

I løpet av påskeuken har 805 barn og unge tatt kontakt med Røde Kors, mot 675 henvendelser i påsken i fjor.

– Det siste året har vært krevende for mange barn og unge med stadige endringer i smitteverntiltakene og ingen sluttdato for pandemien. Vi ser nå at opplevelsen av angst øker som samtaletema. Unge synes det er tungt nå, og snakker i større grad om følelser og sin psykiske helse, sier Kongshaug.

Hun understreker at kategorien ikke baserer seg på en klinisk diagnose, men barn og unges egen opplevelse eller beskrivelse av hvordan de har det akkurat nå.

Kirkenes SOS har opplyst at de besvarte 2.391 samtaler mellom palmesøndag og påskeaften. Hver fjerde samtale omhandlet selvmord.