mandag, 25 januar 2021 09:53

Publiserte at sykehuslege skadet barn med vilje

Skrevet av
Ringerike sykehus Ringerike sykehus Arkivfoto: Frank Tverran

Nylig ble en mann dømt i Ringerike tingrett for bl.a. å ha spredt løgner og bilder han ikke hadde rettigheter til, på Facebook.

Fornærmede i denne saken er faren til et barn som fikk varige skader etter en feilbehandling ved Ringerike sykehus.

På Facebook hadde tiltalte ved flere anledninger i løpet av 2019 lagt ut bilder av barnet i en sårbar situasjon. I teksten som fulgte bildene, ble det bl.a. påstått at faren til barnet hadde gjort avtale med en lege ved Ringerike sykehus om å skade sitt eget barn for å få utbetalt erstatning.

Det ble for retten fremlagt dokumentasjon på innleggene på tiltaltes Facebook-profil. Tiltalte har erkjent de faktiske forhold og at han har publisert det som fremkommer av tiltalebeslutningen. Videre er det fra tiltaltes side hevdet at det ikke var tilfeldig at barnet til fornærmede ble sykt, da fornærmede har samarbeidet med legen om dette slik at barnet skulle tilkjennes erstatning. Erstatningen skulle tilfalle et prosjekt som fornærmede hadde forpliktet seg til å finansiere. Tiltalte hevder at det han har skrevet om fornærmede på Facebook er sant.

- Faren skal stå i ledetog med drapsmenn

Retten finner at den gjengivelse som er foretatt av det fornærmede barnet og familien for øvrig utvilsomt må regnes som personlige forhold som er vernet. Innleggene fremsetter udokumenterte påstander om at fornærmede skal ha samarbeidet med en lege ved Ringerike sykehus om å skade sitt eget barn. I motsatt retning kommer tiltaltes ytringsfrihet, en rettighet nedfelt i Grunnloven og Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon. Retten er imidlertid kommer til at de fremsatte ytringer ikke er vernet av ytringsfriheten.

Tiltalte har forklart at han har publisert innleggene for å bevise for politiet at fornærmede er medlem av en farlig gruppe. Dette er den samme gruppen som han hevder står bak drapsforsøk mot ham. Opplysningene han gir om familien og at de skal stå bak det skadde barnet for å få utbetalt erstatning må i følge tingretten klart anses som grove påstander.

Null dokumentasjon

Tiltalte har ikke fremlagt noen form for dokumentasjon for de anklagelsene han kommer med. Selv mener han at det er tips han legger frem for at politiet skal etterforske drapsforsøkene mot ham og nettverkets påståtte aktiviteter i Norge.

Tiltaltes meldinger går på personlige forhold og anklager fornærmede for å ha noen tilknytning til den skade barnet fikk som følge av en operasjon. Det er for retten fremvist vedtak fra Norsk pasientskadenemd som har utbetalt erstatning for de skadene barnet er påført som følge av feilbehandling under sin operasjonen ved Ringerike sykehus. Retten finner at de anklagelsene tiltalte har kommet med i tre meldinger på Facebokk; henholdsvis i mars 2019 og 12. mai 2019 utgjør en krenkelse av privatlivets fred.

Retten er kommet til at tiltalte ved å publisere de aktuelle innleggene på sin åpne Facebook-profil forsettlig har overtrådt straffeloven § 267. Han skal straffes i tråd med tiltalebeslutningen.

Angret ikke

Retten legger i skjerpende retning at tiltalte ikke har vist noen anger, og at han heller ikke har slettet innleggene, selv om dette er krevd fra fornærmedes side siden mars 2019. I formildende retning kommer at saken har hatt lang liggetid hos politiet, jf. straffeloven § 78 bokstav e.

Retten er videre kommet til at det må differensieres mellom erstatningen til far og barn i saken. Det er barnet som er avbildet i en svært sårbar situasjon og omtalt med navn, men det må etter rettens vurdering anses som en mer alvorlig krenkelse å bli anklaget for å ha skadet sitt eget barn for å få utbetalt erstatning.

Dommen ble som følger

DOMSSLUTNING

  1. NN, født 1967, dømmes for overtredelse av straffeloven § 267 til å betale bot stor 14 400 – fjortentusenfirehundre – kroner, eventuelt fengsel i 28 – tjueåtte – dager for det tilfelle at boten ikke betales. jf. straffeloven § 79 bokstav a og straffeloven § 78 bokstav e.
  2. NN dømmes til å tåle inndragning/ slette innlegg og bilder publisert på sin Facebook-profil omhandlende barnet X og faren Y.
  3. NN dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisning til faren Y med 40 000 – førtitusen – kroner.
  4. NN dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisning til barnet X med 30 000 – trettitusen – kroner.
  5. NN dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale til faren Y erstatning for utgifter med 11 875 – ellevetusenåttehundreogsyttifem – kroner.
  6. Sakskostnader idømmes ikke.

Andre saker å lese

11-åring påkjørt i Jevnaker

26-05-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Torsdag ble ei jente på 11 år påkjørt av en bil i en fotgjengerovergang i Storgata i Jevnaker. Jenta, som kjørte en sparkesykkel, ble kjørt til legevakta sammen med pårørende. Politiet...

Les mer i RingeriksAvisa

Mange elbiler på utenlandstur

26-05-2023 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Mange elbiler på utenlandstur

  I Norsk elbilforenings undersøkelse "Elbilisten 2023" sier 64 prosent at de planlegger å dra på tur med elbilen i sommer. Én av tre av disse skal til utlandet. 17 prosent...

Les mer i RingeriksAvisa

Pakk motorsykkelen riktig

26-05-2023 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Pakk motorsykkelen riktig

For dem som skal på tur med motorsykkel i sommer, minner Naf om at det er viktig å pakke riktig.

Les mer i RingeriksAvisa

Endelig er dette vedtatt!

25-05-2023 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Endelig er dette vedtatt!

Statsforvalteren i Viken har nå endelig stadfestet reguleringsplanen for Lloyds Marked som ble vedtatt i Kommunestyret 29.09.22. Hele prosessen har tatt 8 år.

Les mer i RingeriksAvisa