annonse1

annonse2

annonse3

annonse4

mandag, 02 november 2015 09:03

Flere ungdommer dør i trafikken

Skrevet av
Unge menn er risikoutsatte i trafikken. Unge menn er risikoutsatte i trafikken. Foto: Anders Aa. Hagen

Hittil i år er hver fjerde trafikkdrepte mellom 16 og 24 år. – Dette er en tragisk situasjon, sier Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

Fra januar til og med oktober 2015 har 25 ungdommer omkommet i trafikken. Totalt har 100 mennesker mistet livet på veiene, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk.

– Det er alltid vondt når våre nærmeste rammes av ulykker. Verst er tapet av barn og ungdom, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

Utsatte unge menn

På samme tid i 2014 hadde 19 ungdommer i alderen 16 til 24 år omkommet på veiene. De utgjorde 14 prosent av de trafikkdrepte.

– Totalt sett ser vi en klar nedgang i antall omkomne i veitrafikken, men en økning blant ungdom. Vi har ingen umiddelbare forklaringer på hvorfor det er slik, sier Årøen.

Syv av de omkomne ungdommene er kvinner, mens 18 er menn.

– Vi vet at unge menn er mest utsatte i trafikken. Det kan gå galt når manglende erfaring kombineres med høy fart, farlige forbikjøringer, bruk av rusmidler eller annen risikabel oppførsel, sier kommunikasjonssjefen.

Hun understreker likevel at ungdom flest er ansvarsfulle, hensynsfulle og smarte trafikanter, som hverken setter eget eller andres liv på spill.

Trygg Trafikk krever tiltak

13 av de omkomne ungdommene var bilførere, seks var bilpassasjerer, fem døde på motorsykkel, mens en var fotgjenger.

– Noen er på feil sted, til feil tid. Men de fleste som dør på veiene har kjørt for fort, ikke brukt bilbelte eller vært uoppmerksomme. At ulykkene skyldes menneskelige feil, gjør dem ikke mindre tragiske, sier Årøen.

Kommunikasjonssjefen mener politikerne i større grad må fokusere på tiltak overfor trafikantene. Dette må skje i tillegg til satsingen på veibygging.

– Vi trenger langt flere politikontroller, vi trenger effektive kampanjer overfor ungdom og andre risikogrupper. I tillegg trenger vi mer trafikkopplæring inn i ungdomsskolen og videregående skole, sier hun.

Trygg Trafikk mener at en betydelig styrking av holdnings- og opplæringsarbeidet vil være helt nødvendig for å kunne oppfylle nasjonale målsetninger over tid.