mandag, 21 desember 2020 15:24

Forslag til lokal forskrift: Alkoholforbud i jula

Skrevet av
Forslag til lokal forskrift: Alkoholforbud i jula Illustrasjonsfoto: Pixabay

Ordfører sendte mandag ut innkalling til kommunestyret hvor de inviteres til å vedta lokal forskrift om midlertidige tiltak for å begrense smitte med covid-19. Kommunestyret innkalles til digitalt fjernmøte tirsdag kl. 14.00.

Kommunens beredskapsledelse hadde søndag møtet hvor situasjonen i ble diskutert. En av anbefalingene i var å innføre hjemmeundervisning ved de tre sentrumsskolene Benterud Ullerål og Hov. Det andre var å innkalle kommunestyret til å vedta lokal forskrift.

Kommunen har frem til nå vurdert de nasjonale tiltakene som tilstrekkelig for Ringerike kommune. Den smittesituasjonen som foreligger per i dag har medført at beredskapsledelsen ser det som nødvendig å innføre strengere tiltak enn de nasjonale for Ringerike kommune.

I beredskapsmøtet 20. desember vurderte beredskapsledelsen konkrete tiltak, ut fra smittesituasjonen og det er de kommunestyret inviteres til å vedta.

  • Beredskapsledelsen har vurdert det som nødvendig å begrense private sammenkomster og offentlige arrangementer.
  • Videre vurderer beredskapsledelsen det som nødvendig å innføre skjenkestopp for å begrense smittespredningen.
  • Beredskapsledelsen mener også at treningssentre og lignende virksomheter kan holde åpent i bemannet åpningstid, men at det ikke er tillat med gruppetrening.
  • Underholdningsaktiviteter som samler flere mennesker, som bowling, bingohaller, spillehaller, motorsportsanlegg og lekeland anbefales stengt.
  • Organisert idrett for voksne, og gruppeaktiviteter for voksne som korps, dans, kor og lignende, anbefales ikke tillatt.
  • Turneringer og større arrangement for barn og unge anbefales stengt.

De tiltak som innføres skal være forholdsmessige i forhold til de samfunnsmessige konsekvenser. Beredskapsledelsen vurderer det som nødvendig å innføre tiltakene for å ha kontroll på smittesituasjonen og sikre tilstrekkelig kapasitet i helse og omsorgssektoren. Beredskapsledelsen mener derfor at nytten ved å innføre tiltakene er større enn de samfunnsmessige ulempene tiltakene medfører.

Utkastet til forskrift finner du her (PDF)

Oppdatering:

Kommunestyret vedtok enstemmig lokal forskrift om midlertidige tiltak for å begrense smitte av covid-19. Forskriften trer i kraft 25. desember klokken 24.00.

Sist redigert onsdag, 23 desember 2020 07:58