søndag, 29 november 2020 10:01

1 av 10 barneovergripere er dømt tidligere

Skrevet av
1 av 10 barneovergripere er dømt tidligere Illustrasjonsfoto: Pixabay

En av ti personer som er dømt for seksuallovbrudd mot barn de siste årene, har fått straff for lignende forhold tidligere, viser en NRK-gjennomgang.

NRK har gått gjennom nesten 2.000 dommer fra norsk tingretter og lagmannsretter.

Av de 1.798 personene som er dømt for overgrep mot barn de siste fem årene, har NRK funnet 195 menn som har vært dømt en eller flere ganger tidligere for lignende forhold.

Hvis gjengangerne hadde blitt stoppet ved forrige dom, kunne 388 barn vært spart, viser gjennomgangen.

Svein Øverland, forsker og psykolog ved St. Olavs hospital, sier tallet er urovekkende høyt.

– Jeg får frysninger når du sier det. Jeg tenker meg en skole som lett har cirka 300 elever, så det er liksom en skole med skadde barn. Det er klart det er en forferdelig ting å ta innover seg, sier Øverland til NRK Dagsnytt.