mandag, 13 januar 2020 15:02

Internasjonal antiterrorkomité til Utøya

Skrevet av
Blomster lagt ned på landsiden etter tragedien Blomster lagt ned på landsiden etter tragedien Foto: Frank Tverran

Hvordan jobber Norge med antiterror og forebygging, og hvordan har Norge håndtert 22. juli? Dette er temaer antiterrorkomitéen i parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE PA) vil lære mer om når de kommer på studietur til Norge 14. og 15. januar.

Det er antiterrorkomitéens leder, stortingsrepresentant Abid Raja (V), som har invitert kollegaer fra OSSEs medlemsland til Norge blant annet for å besøke Utøya og 22. juli-senteret tirsdag 14. januar.
Håndtering etter 22. juli

Under et seminar på Stortinget onsdag 15. januar, vil OSSE PAs antiterrorkomité få høre mer om håndteringen av 22. juli i etterkant, ved blant andre Stortingets 22. juli-komité, Gjørv-kommisjonen og lederen av justiskomitéen på Stortinget, Lene Vågslid.
Justisministeren deltar

Justisminister Jøran Kallmyr vil fortelle om regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Lovgivning, terrorisme-rekruttering, avradikalisering og rehabilitering er også viktige temaer som vil bli belyst under seminaret.

Om OSSE PA

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) utfører viktig arbeid på områder som konfliktforebygging, demokratiutvikling og menneskerettigheter. Den har deltakerland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.
For medlemmene i den norske delegasjonen er OSSE PA en arena hvor man kan delta i diskusjonen om viktige internasjonale temaer relatert til sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter i Europa og tilgrensende regioner. Den gir samtidig en mulighet til å ta opp saker av viktighet for Norge.

OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har 56 medlemsland. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd.

Antiterrorkomitéen har som mandat å vurdere trender innenfor terrorisme i OSSE-regionen og identifisere prioriterte områder som OSSE PA skal jobbe med i arbeidet mot terror.