tirsdag, 26 november 2019 11:29

Store vannskader i nye hus

Skrevet av
Store vannskader i nye hus Foto: Frank Tverran

Midt på natten, den 29. august 2019, strømmet det store vannmengder inn i de nye boligene i Ullerålsgata 9. Dette medførte store skader på alle de tre boligene, noe som gjorde dem ubeboelige eller delvis ubeboelige.

Brannvesenet måtte tilkalles for å tømme boligene for vann. Det var i forbindelse med ekstremnedbøren at dette skjedde.

Selv om forsikringer dekker slike skader, sitter beboere igjen med en egenandel. Spørsmålet man stilte, var om Ringerike kommune kunne lastes for uhellet, slik at disse kunne bli stilt økonomisk ansvarlig for egenandelene.

I et svar den 1.11.2019 svarer Ringerike kommune at de har foretatt inspeksjon av rørene i Ullerålsgata, samt befaring. Kommunen bemerker i den forbindelse at det ikke er nok fall mellom sluk inne i husene til toppen av avløpet i Ullerålsgata. Her er kravet 90cm.

Ringerike kommune anser dette som en privat sak hvor kostnadene ikke dekkes av kommunen.

Sist redigert tirsdag, 26 november 2019 12:26