fredag, 08 november 2019 12:57

Strømprisen er nå over 80 øre!

Skrevet av
Gunn Tove Bjerkan i Ishavskraft Gunn Tove Bjerkan i Ishavskraft Foto: Ishavskraft

Strømforbruket svinger med temperaturen og når kulda slår inn får vi som regel de høyeste strømprisene. Med ukas kaldvær kom prishoppet, særlig i enkelttimer. – Ingen grunn til panikk, sier markedssjefen i Ishavskraft.

Hver formiddag offentliggjør Nord Pool systemprisen og områdeprisen for neste døgn. Kraftprodusenter sender inn hvor stor mengde strøm de ønsker å tilby til hvilken pris, mens kraftleverandører melder inn hvor mye de har behov for til strømkundene. Som en likevekt mellom tilbud og etterspørsel, settes strømprisen - helt ned på timesnivå. Overgår etterspørselen tilbudet, øker strømprisen, og det var nettopp det som skjedde tidligere denne uken.

- Prisøkningen gjelder heldigvis noen enkelttimer av hele november måneds 720 timer. Det vil med andre ord slå lite ut på strømregninga, sier Gunn Tove Bjerkan i Ishavskraft.

Kortsiktig hopp i strømpris

Det hører minst en kuldeperiode til enhver normal nordisk vinter. Når temperaturene faller, oppstår behovet for oppvarming og forbruket øker.

- Selv om magasinfyllingen er god, gir et høyere strømforbruk et kortsiktig hopp i spotprisen, særlig de timene hvor forbruket er høyest, sier handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

Nå fikk vi årets første kuldeperiode allerede nå, med tilhørende spotprishopp og ikke minst økning i antall medieoppslag. Det er likevel liten grunn til å uroe seg, da prishoppet er kortvarig, og vi ser relativt lave strømpriser både for november og videre over vinteren.

Lavere strømregning enn samme periode i fjor

Gitt samme forbruk som i fjor venter vi om lag 100 kroner lavere regning for en normalkunde i november i år, til tross for onsdagens dyre enkelttimer. Overskriftene og nyhetssakene som har vært denne uka har referert til den ene enkelttimen mellom klokken 18 og 19 hvor det var priser over 80 øre for norske strømkunder.

- Likevel er det ingen grunn til å uroe seg, gjennomsnittprisen på onsdag var 53 øre/kWh for kunder i Sør- og Midt-Norge, og i Nord-Norge var den på 48 øre/kWh. De laveste timene 6. november var helt nede i 40 øre/kWh, men det er det ingen som sier noe om, sier Bjerkan.

Heldigvis har november 719 timer i tillegg til den mellom klokken 18 og 19 6.november og disse ser altså ut til å bli relativt lave og faktisk lavere enn i fjor.