lørdag, 02 november 2019 15:25

Kartverket flytter 3,6 millioner innbyggere

Skrevet av
Statens Kartverk i Hønefoss Statens Kartverk i Hønefoss Foto: Frank Tverran

I forbindelse med kommune- og regionsreformene, må Statens Kartverk foreta en digital flytting av 3,6 millioner innbyggere.

I den forbindelse stenges Grunnboken for all oppdatering mellom:

27. desember 2019 fra kl. 20:00 og 1. januar 2020 kl. 23.59

Hvilke følger får dette?

Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt.

Kommunens kart er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt.

Det samme gjelder Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E‐handel.

NB! Tjenestene viser da data fra frystidspunktet.

Kartverket vil i perioden matrikkelen og grunnboken er stengt

Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregisteret og grunnboken.

Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere.

Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregisteret og grunnboken.