fredag, 31 mai 2019 14:51

Hønefossmann forsøkte å svindle mangemillionær

Skrevet av
Ringerike tingrett Ringerike tingrett Foto: Frank Tverran

En Hønefoss-mann i slutten av 50-årene ble 24. mai dømt i Ringerike tingrett for 2 forsøk på svindel.

Begge sakene dreide seg om at han lagde falske testamenter.

Fellesnevner i kunsten

Svindlerens første offer var en kvinne på rundt 80 år. Hun bodde i Oslo, men hadde et gårdsbruk i Valdres. De to hadde truffet hverandre flere ganger tidligere, første gang på 1990-tallet. De har felles interesser for kunst og kultur, særlig bondekultur. De har stort sett truffet hverandre en gang, eller noen få ganger i året, i forbindelse med utstillinger, auksjoner eller andre arrangementer.

Inviterte til rekreasjon

Da svindleren ble alvorlig syk sommeren 2016, inviterte kvinnen ham til besøk på gården hennes. I løpet av dette besøket, undertegnet kvinnen en fullmakt som svindleren skulle bruke for å søke om tilskudd til oppbygging av et båthus på gården.

En overraskende faktura

I retten forklarte de to seg ganske ulikt om hva som hadde blitt sagt og om hva som ikke hadde blitt sagt om arv. Svindleren sa han hadde blitt fortalt at han skulle arve kvinnen. En tid etter besøket, fikk kvinnen en faktura fra Oslo byfogdembete på kr 820,- "for deponering av testamente". Hun hadde aldri opprettet noe testamente og tok derfor straks kontakt med Oslo byfogembete.

Politianmeldt

Hønefossmannen ble da straks politianmeldt. Underskriften på testamentet lignet, men skrifekspertene kunne raskt fastslå at det dreide seg om en forfalskning. Den fornærmede kvinnen kjente heller ikke til vitneunderskriftene, underskrifter som svindleren hadde forledet to personer han kjente til å utføre i ettertid.

Mangemillionær

Kvinnen som ble forsøkt svindlet, hadde i 2017 en netto formue på nærmere 46 millioner kroner. Hun eier i tillegg til nevnte gård, flere leiligheter forskjellige steder i landet. Retten har lagt vekt på at det var store verdier som ble forsøkt svindlet.

Fikk ut 108.000

I den andre testamentforfalskningen kom Hønefoss-mannen noe lengre. Dette offeret var en eldre mann som hadde vært venner av hans foreldre. Han hadde ingen livsarvinger og eide et gårdsbruk. Mannen, som var født like før 1930, døde i 2016. Da leverte svindelren fra Hønefoss inn et testamente til tingretten og gjorde krav på hele arven. Også her hadde han fått vitner til å undertegne som ikke hadde sett at den gamle skrev under. Etter urettmessig å ha fått skifteattest, tok han tilsammen ut kr 108.000 fra dødsboets konto.

Politisommel gir mindre straff

I denne saken, som i svært mange saker den siste tiden, har saken blitt liggende hos politiet altfor lenge. I følge aktor var saken ferdig etterforsket våren 2017. Derfor har en stor del av straffen i denne saken blitt gjort betinget.

Hønefossmannen ble dømt til fengsel i ett år, hvorav 8 måneder ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Han må betale kvinnen han forsøkte å svindle kr 10.000 i oppreisning og kr 5.000 i saksomkostninger.

Sist redigert fredag, 31 mai 2019 14:59