tirsdag, 19 februar 2019 11:08

Robbet av stivbent konkursjuss

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Gründer Jarl-Gunnar Lier er på vei inn til Jæren tingrett for å levere en begjæring om å få en skikkelig revisjonsrapport. Gründer Jarl-Gunnar Lier er på vei inn til Jæren tingrett for å levere en begjæring om å få en skikkelig revisjonsrapport. Foto: Privat

Paragrafrytteri og tilsidesettelse av forståelse og medmenneskelighet til fordel for å få en jobb raskt unnagjort, gjorde at gründeren sto ribbet tilbake. Nå kommer saken opp igjen.

Oltedal-gründer Jarl-Gunnar Lier får saken sin opp for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og ny behandling i Agder lagmannsrett. Her forteller han sin historie om det han oppfatter som en stivbent dommer og en ubetenksom bostyrer.

Marerittet til Lier i det norske rettsvesenet startet da han kom 30 minutter for sent til til Jæren tingrett i juli 2018. Retten var informert om at Lier hadde lovlig fravær på grunn av syk datter på seks år og var i telefonkontakt med ham på bilturen til rettssalen. Til overmål gjaldt saken et krav som beviselig var betalt.

– At kravet var betalt og at retten kunne ha hatt meg tilgjengelig på telefon da retten ble satt holdt ikke for det rettssamfunnet Jæren tingrett vil ha. Da jeg kom frem en halvtime forsinket fikk jeg beskjed om at selskapet var slått konkurs og at jeg skulle møte bostyrer klokka elleve samme dag, sier Lier.

– Slik veltet Jæren Tingrett alt jeg har jobbet for de siste 6-7 årene. Konkursen og en bostyrer som ville ha arbeidet fort unnagjort gjorde at det ene førte til det andre. Millionverdier gikk tapt.

Lier bor i bygda Oltedal sammen med kone og sin yngste datter. Han har valgt gründerveien hele livet og har etablert et programvareselskap. Med støtte av Innovasjon Norge lager selskapet Traveltext løsninger for føring av reiseregninger, utleggsregninger og kjørebok.

Gjennom årene har suksessbedriften UniMicro Økonomisystemer overtatt en stadig større andel av aksjene i Traveltext. Underveis har Liers selskapet Salestext sikret seg en gullkantet forhandleravtale med UniMicro om salg og markedsføring av Traveltext-systemet. Det er Salestext som Jæren tingrett slo konkurs.

– Jeg kan ikke si at det har vært rett frem å drive en gründervirksomhet verken for meg personlig eller aksjonærer som har hatt trua. Den norske staten har støttet opp både med utdanning i innovasjonsledelse, rådgivning og finansiering. Derfor er det paradoksalt at det nå er den samme statens som har slått virksomheten min konkurs.

I møtet med bostyrer samme dag som konkursen var et faktum og gjennom flere eposter Lier sendte ham og Jæren tingrett de neste dagene, var det utelukkende ett tema Lier var opptatt av; Retten måtte forstå at verdier for flere millioner kroner ville gå tapt hvis dommen ikke ble omgjort straks eller hvis driften ikke ble opprettholdt.

Men 2. august ble han kontaktet av en kunde som lurte på hvorfor hovedleverandøren UniMicro hadde hevet avtalen? Lier tok kontakt med bostyrer som allerede 18 juli, bare to dager etter konkursåpningen, hadde latt være å stoppe hovedleverandøren fra å heve forhandleravtalen på tross av alle advarsler fra Lier. I tillegg gav ikke bostyrer beskjed om dette før Lier fikk beskjed av sine lojale kunde.

Anke førte ikke fram

Stå på-vilje og løsningsorientering har vært fundamentet som gjennom årene har skapt levebrød for mange mennesker og Lier selv. Stilt overfor tingrettens fortolkning av rett og galt har Lier imidlertid for første gang følt seg retts- og maktesløs. Det hører med til historien at Lagmannsretten baserte sin kjennelse om å forkaste anken til Lier basert på bostyrers påstander som to bokettersyn har avkreftet som uriktige. De samme uriktige anklagene stoppet også anken til Høyesterett.

– Dommeren har vist hvor skapet skal stå. Ting som sykt barn og mulighet til samtale på telefon med meg i bilen og om et krav som var betalt var ikke nok for dommeren. Heldigvis har vi borgere krav på hjelp fra dommer i annet rettsdistrikt til å ta ut sak mot dommere som opptrer slik. Det er en hjelp jeg får nå, sier han. Agder Lagmannsrett har aksepter å behandle gjenåpning av saken snarlig.

Lier har også valgt å anmelde bostyrer for grovt bedrageri og klage ham inn til advokatforeningen og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Dommer i saken må også møte i sin egen tilsynssak.

Men slettet allikevel hele selskapet

Tingretten tok en uforståelig hastebeslutning fredag 15 februar, der dommer besluttet å avvikle selskapet, selv om begjæring om ny revisorgjennomgang var innlevert Jæren Tingrett knapt ett døgn før. Bostyrer hadde nemlig ikke levert en godkjent revisjonsrapport, som ikke bare var mangelfull, men helt og holdent feil, opplyser Lier.

- Jeg ble ikke forundret i det hele tatt, sier Lier da Jæren tingrett besluttet å avvikle selskapet.

- Nå får jeg legge min lit til at Agder Lagmannsrett kan avslutte denne triste saken i minnelighet slik at jeg kan få tilbake en normal livssituasjon igjen, avslutter Lier.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent