tirsdag, 13 november 2018 09:28

Statsråd Wara åpnet felles nødmeldesentral

Skrevet av
Leder av Felles enhet for operativ tjeneste i politiet Kenneth Berg, avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB Anne Rygh Pedersen, statsråd Tor Mikkel Wara og operatør ved 110 Hanne Håland Johansen. Leder av Felles enhet for operativ tjeneste i politiet Kenneth Berg, avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB Anne Rygh Pedersen, statsråd Tor Mikkel Wara og operatør ved 110 Hanne Håland Johansen. Foto:Politiet/Hiorth-Lillefjære

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara sto mandag 12. november for den offisielle åpningen av nødmeldesentralene for politi og brann i Sør-Øst. Sentralen dekker bl.a. Hønefoss.

– Verden endrer seg, og publikums forventninger endrer seg. De nye nødmeldesentralene er svaret på disse forventningene, sa Wara som pekte på tre viktige effekter av samlokaliserte nødmeldesentraler; Bedre samordning, høyere kvalitet og bedre mulighet for å utvikle en god samhandlingskultur.
Wara la ikke skjul på at han også hadde ønsket helse 113 inn som en del av nødmeldesentralen i Tønsberg, og slo fast at døren for helse fortsatt er åpen.

Politiets operasjonssentral i Sør-Øst er en av de største i Norge, og håndterer i likhet med brann i overkant av 700.000 mennesker.
– Vi er en viktig aktør i et nasjonalt perspektiv. Sør-Øst dekker mer enn 32.000 km2 og således er distriktet et Norge i miniatyr, sa politimester Christine Fossen. – Ved flyttingen i april tok vi med oss mange gode erfaringer fra våre fire gamle operasjonssentraler, innebefattet SAMLOK-samarbeidet i Drammen. Dette har vi siden den gang bygget videre på, og vi er glade for nå å ha samlet hele 110-miljøet i Sør-Øst sammen med oss her i Tønsberg.

Fossen fremhevet de gode samarbeidsarenaene, både på ledernivå og fagutviklernivå, for alle de tre nødetatene i Sør-Øst.  Det oppleves positivitet mellom brann og politi å få til et godt samarbeid her i politihuset, og med AMK-sentralene "der ute".

Foruten statsråd Wara og politimester Fossen var det hilsningstaler fra direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet og Tønsbergs ordfører Petter Berg.

RingeriksAvisa mener: Så gjensår det å se hvor godt folkene på sentralen kjenner lokale forhold. En mengde lokale navn har aldri stått på noe kart. Kvaliteten kan derfor umulig bli bedre enn det tidligere mer lokale systemet.