annonse1

annonse2

annonse3

annonse4

mandag, 24 august 2015 15:22

Overivrig politi i Oslo måtte gi tapt

Skrevet av
Ringerike tingrett Ringerike tingrett Foto: Frank Tverran

En hønefossmann som jobber i Oslo, brukte scooter for å komme seg til og fra jobben. I mars i år ble han stoppet med sommerdekk på snøføre. Men det gikk ikke slik politiet hadde tenkt.

Kjøringen fant sted på Ring 3 og like før Lørentunellen ble han stanset av en politipatrulje som hevdet han kjørte ulovlig på motorvei med scooter. Ved senere henvendelse til Biltilsynet ble dette avkreftet, og førerkortbeslaget ble opphevet. Samtidig ble han varslet om at han ville få et forelegg fordi han hadde kjørt med sommerdekk på snøføre.Boten var på kr 5.000,-

Hønefossmannen mente dette var altfor strengt, da han hadde hørt at boten pr. dekk var kr 750,-

Saken ble berammet i Ringerike tingrett den 11. august 2015. Retten kom raskt til at mannen hadde rett. I forskriftene til Vegtrafikkloven var dette ganske klart. Hønefossmannen ble derfor dømt til å betale kr 1.500 i bot.