fredag, 21 august 2015 14:38

Dyrepolitiprosjektet er satt i gang

Skrevet av
Alle dyr skal ha det godt Alle dyr skal ha det godt Foto: Frank Tverran

Pilotprosjektet om dyrepoliti i Sør-Trøndelag politidistrikt er nå igangsatt. Landbruks- og matminister Listhaug, justis- og beredskapsminister Anundsen og finansminister Jensen besøkte i dag Sør-Trøndelag politidistrikt i forbindelse med oppstarten.

Politiadvokat i Sør-Trøndelag politidistrikt Tina Marielle Værnes og regionjurist fra Mattilsynet Mona Holm-Ross orienterte ministrene om arbeidet som nå igangsettes.

Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har fokus på bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Sør-Trøndelag politidistrikts nye dyrekrimgruppe har nå startet opp arbeidet som skal styrke politiets kamp mot dyrekrim. Regionens Mattilsyn har også opprettet et eget krimteam, som skal samarbeide med dyrekrimgruppa i politiet. Målet med dyrepolitiprosjektet er at alvorlig kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse.

– Dette er en gledens dag, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Jeg er glad for at Politiet og Mattilsynet nå styrker samarbeidet for å bekjempe dyrevelverdskriminalitet. Jeg er sikker på at dette arbeidet vil gi gode resultater, og håper at erfaringene som kommer ut av pilotprosjektet vil kunne videreføres, sier Listhaug.