fredag, 21 august 2015 12:43

400 kulturminner får avslag

1,5 prosent av kulturminnene går tapt hvert år. 1,5 prosent av kulturminnene går tapt hvert år. Foto: Jon Suul

Av nærmere 800 søknader om kulturminnestøtte i fjor, fikk 53 prosent avslag. Kulturminnefondets pengesekk er på langt nær stor nok.

– Andelen avslag øker fra år til år fordi antall søknader øker mye mer enn bevilgningene fra staten, sier direktør Simen Bjørgen i Norsk Kulturminnefond.

Norge har rundt 500 000 kulturminner som vitner om fortiden. De 75 millioner kronene som fondet har til rådighet hvert år, tilsvarer for eksempel den nye rundkjøringen ved Ikea på Ringsaker.

– Kulturminner er ressurser som ikke kan fornyes. Kulturlandskapet er attraktivt for både nordmenn og turister. Og for hvert eneste kulturminne som blir borte, lider hele samfunnet et stort tap, sier han.

1,5 prosent av kulturminnene går tapt årlig, ifølge anslag fra Fortidsminneforeningen.

Heimeblinda

Reiseguru Jens A. Riisnæs er imponert over landskapet, men ikke over støtten. 

– Det finnes ikke maken til det norske kulturlandskapet i hele verden, og kulturminner og kulturmiljøer er en viktig del av det. Derfor er det nødvendig å ta vare på bondegårdenes forbindelse med fortiden. Så kan man heller modernisere som bare det på innsiden i skjulte anlegg, sier Riisnæs, som anslår at han har vært i mer enn 200 land. 

Det er det rurale, ikke det urbane, som er unikt med Norge, mener han. Møte mellom hav, fjord og fjell vestpå, henger særlig høyt.

– I andre deler av verden bodde folk i landsbyer, i Norge på enkeltgårder. Og bøndene har holdt på med å forme landskapet her i 5000 år. Det er ikke den uberørte naturen, men den berørte som det ikke finnes maken til andre steder, sier Riisnæs. 

Så spesielt mener han den er at han flere ganger har tatt til orde for et Landbruks- og turistdepartement for å øke satsingen og heve bevisstheten om sammenhengen.

– Politikk er å prioritere, og 75 millioner kroner er egentlig ingen ting. Men heimeblinda er velkjent overalt. Man sitter for nærgodbitene til å legge merke til dem, sier han.

Dansk storsatsing

Kulturminner kan være hus, låver, stabbur og naust. Men også fartøyer, gravhauger, stier, historiske anlegg og mer. En kartlegging fra 1990-tallet viser at det finnes rundt 500 000 av dem i Norge. 

De fleste er i privat eie. Uten støtte blir det ofte for dyrt for eieren å holde kulturminnet i stand fordi autentisitet er en så viktig del av kvaliteten. Gamle vinduer bør ikke byttes, men restaureres. Samtidig skal kulturminnet helst kunne fungere videre for praktiske formål, for eksempel som moderne fjøs.

Vi skal ikke lenger enn til Danmark for å finne en helt annen satsing på bevaring. Siden årtusenskiftet har det privateide kulturminnefondet Realdania søttet 2700 istandsettingsprosjekter med over 15 milliarder danske kroner.

– Slike beløp kan omtrent ta pusten fra oss som jobber med vern i Norge. Danskene har med dette satt et tall på verdien av bygningsarven sin, sier Simen Bjørgen.

Utløser stor aktivitet

Et typisk prosjekt som søker Kulturminnefondet om støtte er på cirka 300 000 kroner, for eksempel et nytt tak. Av dette bidrar fondet med 100 000 kroner, resten kommer fra eieren.

Sagt på en annen måte, ville 330 millioner kroner utløse restaurering for til sammen én milliard kroner.

– Den egentlige verdien man får tilbake er mye større enn støtten. Eieren spytter i egne midler og arbeidsinnsats, lokalt næringsliv får oppdrag og staten får skatteinntekter. Bonusen er et berget kulturminne, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Andre saker å lese

Dette bestiller hønefossingene hjem

23-07-2024 Nyheter Pressemelding - avatar Pressemelding

Dette bestiller hønefossingene hjem

Wolt lanserte leveringstjenesten sin i Hønefoss i mai i år, og etter to måneders drift i byen er hønefossingenes favorittmat ganske tydelig. Selv om tilbudet er variert, er det allikevel...

Les mer i RingeriksAvisa

TirsdagsQuiz

23-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Her er dagens quiz. Svarene er nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

MandagsQuiz

22-07-2024 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Her er dagens quiz. Svarene finner du nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa