torsdag, 19 juli 2018 13:12

Japanske eiere skjuler seg bak selskap i Sveits

Skrevet av

Crypto One AS trakk seg ut med millioninntekt og flyttet hjem til Setesdal. Samtidig byttet selskapet navn til Hpc Nordic AS.

John Kristian Osestad ble tatt godt i mot på Ringerike. Han skulle leie lokaler hos Norske Skog som han igjen skulle leie ut videre som datasentral for utvinning av Bitcoin. Hans egen aktivitet skulle være teknisk vedlikehold og vakthold. Her skulle det skapes arbeidsplasser.

Men i juni flytter han firmaadresse fra Ringerike til Setesdal og bytter samtidig navn på selskapet til HPC Nordic AS. Når vi ringer Osestad og spør hva som har skjedd, henviser han til Treklyngen ved Jarle Aabø.

- Det er ikke noe dramatikk i dette, sier Aabø. - Crypto One trakk seg ut etter å ha overlatt jobben til Kryptovault. Kryptovault er et større selskap som har kapasitet til å ta større jobber, avslutter Aabø.

Men før John Kristian Osestad pakket sakene, greide han å subbe med seg i overkant av en million i inntekter.

Ny aktør

Den nye aktøren er Kryptovault Hønefoss AS (org nr 920 918 085) som ble registrert 7.juni 2018 med en minimumskapital på kr 30.000,- Det er de samme aktørene som står bak Kryptovault i Dalekvam, Sandnes og Stavanger.

Organisasjonen er delt opp i ganske mange foretak. Dette har en rekke fordeler når et selskap ikke har behov for å vise finansielle muskler. Det kan være snakk om å ha formelle bindeledd, minimalisere den økonomiske risikoen, samt gå under radaren for å måtte ha revisor.

Til Japan via Sveits?

Miniselskapet Kryptovault Hønefoss AS har miniselskapet GMO-z.com Norway AS som eneste kunde. Også her er kapitalen på kr 30.000 og styrets leder heter Katsumi Arisawa. Han er født i 1973 og bor i Japan. GMO-Z.COM NORWAY AS er et postkasseselskap med adresse c/o Intertrust Norway AS.

I følge Brønnøysundregisterne er det et sveitsisk firma som eier alle aksjene i GMO-Z.com Norway AS. Det selskapet heter GMO-Z.com Switzerland AG.

Videre undersøkelser vi har foretatt i Sveits viser at de har adresse Gartenstrasse 4 i byen Zug. Her består hele styret av japanske statsborgere. Selskapet er relativt nytt med registreringsdato 7.februar 2018. Aksjekapitalen her er CHF 100.000 (Godt over 800.000 norske kroner). Dette selskapet har også særbestemmelser om revisjon (Mit Erklärung vom 07.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.).

Fordelen med å registrere foretaket i Sveits, er at det er umulig å finne ut hvem som eier selskapet, men det er uten tvil japanere.

Også i Sveits dreier det seg om småpenger i aksjekapital og man kan spørre seg hvor pengene til å betale lønn for å ansette folk i Hønefoss skal komme fra? Og hvordan blir det betalt for investeringer i leie, kjølevifter og datamaskiner med support og vakthold? Og hvor blir utvunnet kryptovaluta av?

Mange av svarene på dette må vi nok vente med å få til inneværende års regnskap er sendt inn til Brønnøysund.

Sist redigert torsdag, 19 juli 2018 19:26

Media