RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 13.10.2019

Stilling ledig

:

Eksamenstid for 240.000 elever

Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto
Fra 18. mai til 5. juni skal 240 000 elever på 10. trinn og i videregående skole gjennomføre 280 000 eksamener i nærmere 400 ulike fag.

Onsdag 13. mai får elevene vite om de kommer opp til eksamen og hvilke fag de kommer opp i. Og da er vårens eksamensperiode i gang.

Flere skoler med i prøveordning med Internett

Utdanningsdirektoratet har gjennomført forsøk med tilgang til Internett på eksamen de fire siste årene. Forsøket gjelder åtte fag.

- Elevene opplever det som nyttig å ha tilgang til Internett under eksamen samtidig som vi ser at eksamensformen gjør at skolene i større grad har fokus på kildebruk i opplæringen, sier Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Til sammen 61 videregående skole over hele landet deltar i prøveordningen som holdes for siste gang. Til høsten kommer sluttrapporten fra evalueringen av forsøket.

Ny eksamensordning i matematikk

Læreplanene i matematikk krever bruk av digitale verktøy. Derfor er det nå innført krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy for alle eksamener i matematikk i grunnskolen og videregående i år.

Andre viktige datoer denne våren:

  • Første eksamensdag 19. mai skal 21 400 elever på 10. trinn ha eksamen i engelsk. 11 000 elever på videregående tar eksamen i 60 ulike fremmedspråk
  • Den største eksamensdagen er fredag 29. mai. Da skal nærmere 52 000 elever i tredjeklasse på videregående ha eksamen i norsk hovedmål.
  • 4. juni er den store yrkesfagdagen. Vel 6 200 elever tar 136 ulike eksamener i blant annet de to store fagene helsearbeider og barne- og ungdomsarbeider. Men det er også eksamen i blant annet fagene frisør, industrimekaniker, kokk og produksjonsteknikk. Elever har også meldt seg på til eksamen i de små fagene i blant annet konditori, komposittbåtbygger og urmaker.
Fakta om eksamensoppgaver:

Det er lærere som underviser i faget, men også medarbeidere fra høgskoler og universiteter, som utarbeider eksamensoppgavene. Det tar flere måneder fra arbeidet med en eksamensoppgave starter til den er ferdig.

 
Sist redigerttirsdag, 12 mai 2015 12:17