tirsdag, 11 august 2015 16:17

RAMSAR vil at vi tar opp igjen Åsa

Skrevet av
I dette dokumentet er alle fakta om miljøet samlet I dette dokumentet er alle fakta om miljøet samlet

I et 44 sider langt utkast til norske myndigheter, ber nå RAMSAR om en uttalelse innen 17. august.

Delegasjonen, som var på Ringerike i begynnelsen av juli, ber oss kutte ut både Helgelandsmoen-linjen og Busund-linjen. Monserud-linjen kan til nød passere, men med mange flere avbøtende tiltak, som f.eks. tunneller..

I pkt. 12.11 i rapporten mener de sogar at vi bør vurdere en opprustnig av jernbanelinjen Oslo-Gjøvik over Grua med en ny forbindelse til Hønefoss via Jevnaker.

E16 bør bare følge jernbanetraséen dersom dette gir den mest gunstige løsningen i forhold til å påvirke naturen. Uansett mener delegasjonen at det ikke bør være firefelts vei, men trefelts.

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa