tirsdag, 11 august 2015 16:17

RAMSAR vil at vi tar opp igjen Åsa

Skrevet av
I dette dokumentet er alle fakta om miljøet samlet I dette dokumentet er alle fakta om miljøet samlet

I et 44 sider langt utkast til norske myndigheter, ber nå RAMSAR om en uttalelse innen 17. august.

Delegasjonen, som var på Ringerike i begynnelsen av juli, ber oss kutte ut både Helgelandsmoen-linjen og Busund-linjen. Monserud-linjen kan til nød passere, men med mange flere avbøtende tiltak, som f.eks. tunneller..

I pkt. 12.11 i rapporten mener de sogar at vi bør vurdere en opprustnig av jernbanelinjen Oslo-Gjøvik over Grua med en ny forbindelse til Hønefoss via Jevnaker.

E16 bør bare følge jernbanetraséen dersom dette gir den mest gunstige løsningen i forhold til å påvirke naturen. Uansett mener delegasjonen at det ikke bør være firefelts vei, men trefelts.