banner web

A+ A A-

Nå slipper du å kjøpe bøker

Fra markeringen av bokhylla.no i Nasjonalbilbioteket torsdag 1. februar, fra venstre kulturminister Trine Skei Grande, direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre og administrerende direktør i Kopinor Yngve Slettholm Fra markeringen av bokhylla.no i Nasjonalbilbioteket torsdag 1. februar, fra venstre kulturminister Trine Skei Grande, direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre og administrerende direktør i Kopinor Yngve Slettholm

Som første land i verden har Norge digitalisert og lagt den nasjonale litteraturarven ut på nett. Rundt 250 000 bøker utgitt i Norge til og med år 2000, kan nå fritt leses av hele befolkningen.

Befinner du deg utenfor Norge, må du skaffe deg en VPN-løsning, slik at Bokhylla.no tror at du befinner deg i Norge. Nettleseren Opera har innebygd en slik gratis VPN.

– Jeg mener at litteratur og kunnskap skal være tilgjengelig for alle. Bred og enkel tilgang til litteratur på norsk er viktig for dannelse, demokratisk deltakelse, utvikling av språkfølelse og identitet. Bokhylla.no gir folk i Norge en unik tilgang til vår nasjonale kulturarv, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Det er Nasjonalbibliotekets storstilte digitaliseringsprosjekt og en kollektiv avtale med rettighetshaverne gjennom Kopinor som har gjort bokhylla.no mulig.

– Siden 2006 har Nasjonalbiblioteket jobbet målrettet med å digitalisere samlingen. Takket være den enestående kompetansen som er bygget opp rundt digitalisering i Mo i Rana, har vi nå nådd et mål mange mente var umulig å gjennomføre, sier direktør Aslak Sira Myhre.

Det vakte stor internasjonal oppmerksomhet da Norge i 2012, som første land i verden, kunngjorde at alle bøker som var utgitt til og med årtusenskiftet, skulle digitaliseres og legges fritt ut på nett for hele befolkningen. En kollektiv avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor sikrer kompensasjon til rettighetshaverne.

– I Norge hadde vi funnet en enkel og god løsning for Nasjonalbibliotekets prosjekt, en lite kjent, men effektiv nordisk lovkonstruksjon: avtalelisensen, sier Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor. – Den er som skapt for tilgjengeliggjøring av kulturarven i en digital tid, og internasjonalt er det nå mange som ser til de nordiske landene for tilsvarende løsninger.

Fem år etter at Nasjonalbiblioteket og Kopinor inngikk Bokhylla-avtalen, er den fremdeles enestående i verden. Ingen andre land har ennå klart å få til en kollektiv avtale som gir befolkningen fri tilgang til rettighetsbelagt litteratur.
– Rettighetshavernes vilje til å inngå en avtale har vært en forutsetning for at vi har kunnet gi folk fri tilgang til norsk litteratur fram til og med år 2000, sier Aslak Sira Myhre.
Nasjonalbiblioteket og Kopinor vil i løpet av 2018 innlede samtaler om en mulig utvidelse av avtalen til å omfatte bøker utgitt senere enn 2000.

Fakta:
Bokhylla.no ble først lansert som et prøveprosjekt i 2009. Etter en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor fra 28. august 2012 ble tjenesten permanent og utvidet til å omfatte alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000.

Nasjonalbiblioteket startet i 2006 en systematisk digitalisering av alle sine samlinger. Digitaliseringen sikrer at materialet bevares for fremtiden. Samtidig er det et mål å gjøre så mye som mulig av kulturarven fritt tilgjengelig på nett. Bokhylla er en viktig del av dette arbeidet.

Bøkene på Bokhylla.no er fritt tilgjengelig for å leses på nett av alle med norsk IP-adresse. Bøker som ikke lenger er opphavsrettslig beskyttet, kan i tillegg lastes ned og skrives ut. Forfattere, andre opphavspersoner og forlag blir betalt gjennom den kollektive avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor.

Forfattere og forlag har gjennom avtalen anledning til å reservere seg mot å legge ut bøker. Per i dag er rundt 4 000 bøker holdt tilbake. Dette dreier seg stort sett om fagbøker og bøker som fremdeles har et kommersielt potensial.

Norge er så langt det eneste landet i verden som har fått til en slik tjeneste.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20