RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 23.10.2019

Stilling ledig

:

Hva gjør disse på fortauet?

God merking og liten trafikk, men syklisten velger fortauet Foto: Rasmus Lindberg God merking og liten trafikk, men syklisten velger fortauet

At fortauet først og fremst er for gående, ser ikke syklistene til å ta særlig notis av. "Miljøgate" er å kaste perler for svin.

For ca 5 år siden, ble Hønengaten rustet kraftig opp med brostein, fartsdumper og sykkelstier. Det skulle ikke bli en ekte miljøgate, men en kraftig forbedring medførte bl.a. smalere kjørebaner til fordel for opprustet fortau og en sykkelbane. Resultatet er bortkastet.

Bilistene har for lengst funnet ut at det er tillatt å kjøre på den brostenbelagte delen av veibanen, fartsdumpene er skrelt vekk og syklistene gir blanke blaffen i at de har egne sykkelstier.

sykkelvei2
Det er smalt nok på fotauet og syklisten gjør det vanskeligere (Foto: Rasmus Lindberg)