onsdag, 01 juli 2015 12:35

Vil ha togparkering i Hønefoss

Skrevet av
Her trengs det mer plass Her trengs det mer plass Foto/grafikk: Frank Tverran

Befolkningsveksten og trafikkveksten gjør det nødvendig å bedre togtilbudet på Østlandet. Derfor planlegger Jernbaneverket for flere avganger og lengre togsett på flere toglinjer. Det krever at det gjøres mer plass til parkering og vedlikehold av tog ved utvalgte stasjoner. Hønefoss er en av disse stasjonene.

Bedre togtilbud ikke mulig uten mer plass til parkering av tog
– Mer areal til parkering og vedlikehold av tog er helt nødvendig for å bedre togtilbudet, sier regional strategidirektør Sjur Helseth i Jernbaneverket. – Det er knapt med ledig areal nær byene, men vi satser på å finne gode løsninger i samarbeid med kommunene. Uten spor til hensetting (parkering) blir det verken hyppigere avganger eller lengre togsett, sier Sjur Helseth.
Det er viktig at hensetting (parkering) legges nær stasjonene der togene starter og stopper. Kjøring av tomme tog er dyrt og opptar plass på et allerede belastet jernbanenett.

Mange steder vurdert
Områdene som skiller seg ut som gunstige for Jernbaneverket er Tolpinrud og Pålsgård. Follum er etter Jernbaneverkets syn vurdert som mindre egnet, men er hensyntatt fordi det har kommet et innspill fra Ringerike kommune og fordi det ligger veldig nær Hønefoss.

Alle de tre alternativene byr på utfordringer når det gjelder et 250 meter langt ventespor.

Rapportene med forslag til plassering er nå på høring.

baneparkering2
Forslag til utbygging på Tolpinrud (Prosjekt: Jernbaneverket)

Andre saker å lese

Dette bestiller hønefossingene hjem

23-07-2024 Nyheter Pressemelding - avatar Pressemelding

Dette bestiller hønefossingene hjem

Wolt lanserte leveringstjenesten sin i Hønefoss i mai i år, og etter to måneders drift i byen er hønefossingenes favorittmat ganske tydelig. Selv om tilbudet er variert, er det allikevel...

Les mer i RingeriksAvisa

TirsdagsQuiz

23-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Her er dagens quiz. Svarene er nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

MandagsQuiz

22-07-2024 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Her er dagens quiz. Svarene finner du nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa