Oppdatert 26.05.2018

Trepris til administrasjonsbygg på Evenstad

Trepris til administrasjonsbygg på Evenstad Foto: Statsbygg

Bruk av massivtre var avgjørende da Statsbygg vant Treprisen for Innlandet, som ble delt ut av Hedmark og Oppland fylkeskommuner tirsdag 4. april. 

Nullutslippsbygget er Norges mest klimavennlige bygg etter standarden ZEB-COM, og stod ferdig i januar i år. Byggeprosjektet var et pilotprosjekt, der ett av målene var at bygget skulle trekke på alle fordeler bruk av tre kan gi.

- Klimaendringene er en av vår tids aller største utfordringer, og i Statsbygg ser vi det som en del av vårt samfunnsoppdrag å drive forskning som kan komme hele byggenæringen til gode. Vi er takknemlige over å motta Treprisen, og det er hyggelig å få anerkjennelse for dette bygget som vi er så stolte av, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Unikt byggeprosjekt

Juryen trekker frem at administrasjonsbygget på Evenstad er et svært moderne massivtrebygg med mange innovative løsninger både når det gjelder materialvalg og energiløsninger:

"Det er først og fremst på grunn av materialvalget i bygget at kandidaten tildeles prisen. I tillegg til massivtre i selve bygningskroppen er det brukt trefiberisolasjon i veggene. Dette kombinert med innovative energiløsninger og et bredt samarbeid mellom flere utviklingsaktører gjør byggeprosjektet unikt."

Godt samarbeid

Administrasjonsbygget er en del av Campus Evenstad, som er et studiested for skogbruk, bærekraft og økologi ved Høgskolen i Innlandet. Dette er det tredje bygget på campus som Statsbygg har vært byggherre for. Statsbygg drifter og vedlikeholder også alle byggene på studiestedet.

Høgskolen i Innlandet, som er brukeren av bygget, har vært en viktig samarbeidspartner for Statsbygg.

– Uten en bruker som ser nytten av gode og miljøvennlige løsninger hadde vi ikke mulighet til å reise et bygg som dette. Vi har hatt gleden av å samarbeide med et høyst kompetent fagmiljø, som selv har forsket på bærekraft. Det har helt klart vært en fordel i prosjektet. Nå ønsker vi å bruke denne prisen på å forske videre på miljøtiltak her, i samarbeid med Høgskolen, sier Njaa Aschim.

 
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20