fredag, 31 mars 2017 12:23

«Den blå stasjonsbyen»

Skrevet av

I vår forrige artikkel om framtidsvyene for Sundvollen, presenterte vi bare en liten del av forslagene. Her kan du se mer, også i store bilder.

Det er et team bestående av Rejlers, Dronninga landskap og Arkitema Architects som har kommet med disse innspillene.

Stasjonsbyen Sundvollen skal bygges opp rundt jernbanestasjonen og Kroksundet, med «Jernbanekaia» som «strøket» i byen. De to hovedkanalene «Jernbanekanalen» og «Kleivkanalen» bringer Kroksundet inn i sentrumskjernen og feirer vannet. Dagens fjordkant med verdifullt biologisk mangfold bevares og tilrettelegges med turveier. «Kleivparken» ved Kleivbekkens os etableres som sentrumspark på Sundvollen. Det nye fjordbadet «Tyribadet» blir en attraksjon ved Tyrifjorden.

Fra fjorden til marka på 5 minutter

Ikke vær redd for å bygge litt høyt i den nye stasjonsbyen. Sundvollen blir en kompakt og blå boligby med høy tetthet rundt stasjonen, mange nye innbyggere, kanaler, parker og kort vei til det omkringliggende natur- og kulturlandskapet. Et hovedtema er den tette kontakten med vannet. Broer, brygger og vanntrapper gir mulighet for å komme tett på vannspeilet, dyppe tærne i vannet og sette ut kajakken. Opplevelser som understreker kvaliteten av å bo ved vannet.


Bykultur

Sundvollen tilrettelegges for gående og syklende. Dagens veier bygges om til beplantede gater med gode forhold for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, og nye gater skaper nye forbindelser på tvers av Holeveien til fjorden og marka. Folk skal kunne gå til ”alt”, ha kort vei til tog og buss, og være uavhengige av bilen. Det er sunt å bevege seg og det er lettvint å gå når det er lagt opp til det. Sundvollens byakse får tydelige start-/endepunkter i Sundvollen hotell og «Tyribadet», og knytter sammen «Kleivparken», fjordkanten, stasjonen og «Jernbanekaia».

Klikk for store bilder: