RingeriksAvisa 20 år

A+ A A-

Enda et godt år for Tronrud-konsernet

Eiendoms- og entreprenørkonsernet nærmer seg nå milliarden i omsetning, og markedsmessig dekker de sentrale deler av østlandsområdet. Driftsresultatet er på 80 millioner.

Ringvirkningene fra bane- og veiinvesteringene vil gi grunnlag for stor aktivitet i «hjemmemarkedet» de nærmeste årene, og Tronrud-konsernet har over tid bevisst posisjonert seg for denne utviklingen gjennom å sikre seg tomteområder sentralt i Hønefoss og i den nære randsonen.

Eiendomsselskapet har i dag eiendommer og tomter som samlet kan gi grunnlag for å utvikle en eiendomsmasse som ferdigstilt vil ha en verdi på omkring 4 milliarder med dagens eiendomsverdier. Denne «utviklingsporteføljen» vil være under stadig utvikling gjennom ferdigstillelse og salg samt ytterligere tilvekst gjennom nye kjøp.

Fokus de nærmeste årene vil utvilsomt være Ringeriksregionen, men fortsatt vil Mjøsregionen, Romerike og Asker/Bærum være aktuelle aktivitetsområder.

Utviklingen i boligmarkedet i Hønefoss og Ringerike det seneste året kan gi en viss pekepinn om hva en kan forvente noen år frem. Salgstakt og prisnivåer på sentrumsnære prosjekter som St. Hanshagen, og ikke minst på Brutorget, har gitt organisasjonen nok å henge fingrene i. Salgsstarten på Brutorget overgikk forventningene og resulterte i salgsrekord både for én dags og for én ukes salg.

Ekspansive planer for 2017 og de nærmeste årene fremover reflekterer den forventede veksten i markedsområdet. Reguleringsplanen for Øya-området ventes å foreligge i nær fremtid. Reguleringsarbeidet som omfatter Stormarkedet/Lloyds er i gang, og etter dette følger planer for utnyttelse av Tippen.

Men før alt dette kommer utbyggingen av Benterud med opp mot 200 leiligheter med nærhet til byen og elvemiljøet. Her er forventet byggestart rett etter sommerferien.

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20