Oppdatert 27.05.2018

Barneskjender dømt

Bildet i denne saken er en illustrasjon som ikke har noe med personene i saken å gjøre Bildet i denne saken er en illustrasjon som ikke har noe med personene i saken å gjøre

Hun hadde kjent sin stefar siden hun var 4 år og så på ham som en trygg pappa. Men han foretok seg ting en pappa ikke skal. Først da jenta var 17, turde hun å anmelde stefaren.

De første overgrepene fant sted da hun la seg mellom moren og stefaren i deres dobbeltseng. Det var da stefaren gjore ting med henne som fedre ikke skal. Og dette skjedde mens moren sov ved siden av.

Etter dette pågikk overgrepene fra den perverse stefaren i mange år. Ringerike tingrett var ikke i tvil om at stefaren gjentatte ganger over år, og i minst 20 tilfeller hadde forgrepet seg på jenta. I retten må alle detaljer på bordet, men av hensyn til våre lesere, kan vi ikke gjengi alt dette i detalj. Det blir for kraftig kost.

Retten var i tvil om stefaren hadde seksuell omgang med jenta før hun hadde fylt 14 år, men at det hadde skjedd etter at hun fylte 14, var det ikke tvil om. Dette erkjente også stefaren i retten.

Det er strengere straff for å ha seksuell omgang med noen under 14 år. Derfor ble dette et tema i rettssaken. Strafferettslig mente retten det ikke var tilstrekkelig bevis for at dette hadde skjedd før jenta var 14. Men når retten skulle vurdere oppreisningsbeløpet, konkluderte de med at jenta også måtte ha blitt misbrukt før hun fylte 14.

I dag har jenta brutt kontakten med moren og stefaren. Moren og stefaren bor fortsatt sammen, selv etter at overgrepene ble avslørt.

Stefaren ble i Ringerike tingrett den 6.mars 2017 dømt til 1 år og 4 måneders fengsel, samt til å betale jenta 150.000 i oppreisning.

Han ble dømt etter Straffelovens §196, 1. ledd og § 199, 1.ledd.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20