banner web

A+ A A-

Våpenamnesti

Våpenamnesti Grafikk: Frank Tverran

Fra 1. mars til 31. mai kan du levere inn ulovlige - uregistrerte skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

- I denne perioden kan man enten søke om tillatelse til å beholde våpenet, eller levere inn våpenet, uten at det får konsekvenser for våpeneieren, sier Heidi Marthinsen ved Hønefoss politistasjon i Sør-Øst politidistrikt.

Ta kontakt med nærmeste politistasjon eller lensmannskontor for enten å levere inn ulovlige våpen for destruksjon eller få dem lovlig registrert eller solgt. Åpningstider finnes på www.politi.no eller ved å ringe Tlf. 32 10 32 10.
Ved innlevering på Hønefoss politistasjon er det ønskelig at man benytter seg av torsdager mellom 0900-1700. For innlevering på lensmannskontorene må man sjekke åpningstidene på hvert enkelt kontor.

Sikkerhet

Når du skal levere skytevåpen inn til politiet er det viktig at du gjør det på en trygg og sikker måte. Du må også selvfølgelig sjekke at våpenet ikke er ladd og tomt for ammunisjon. Det er ønskelig at man legger våpenet i et futteral eller en bag/veske for transport.
Gjør gjerne en avtale på telefonen før du kommer.

Beholde, selge eller destruere våpen

Når du kommer med amnestivåpen til politiet kan du søke om å beholde våpenet eller søke om å få det registrert, slik at du kan selge det videre. Det er også mulig å søke om å få gjøre våpenet ubrukbart/deaktivert og slik kunne beholde det. En slik plombering av et våpen må gjøres av en godkjent børsemaker og utgiften bekostes av våpeneieren. Du kan også levere våpenet inn for destruksjon. Det er mulig å levere inn våpen anonymt.
Alle som har våpen eller søker om våpen MÅ ha et FG-godkjent våpenskap.

Ingen risiko for tap av våpenkort

Har du våpenkort på lovlige våpen, men samtidig uregistrerte/ulovlige våpen, risikerer du ikke å få tilbakekalt våpenkortet eller avslag på fremtidige søknader når du benytter deg av amnestiet i amnestiperioden.

Strafferamme for å ha ulovlige våpen

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil to års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen fire år. Har man da våpenkort for annet våpen, må man i tillegg være klar over at våpenkortet kan tilbakekalles.

Eksplosiver

Våpenamnestiet omfatter også sprengstoff. Det er ikke ønskelig at sprengstoff leveres eller transporteres. Har du sprengstoff må du ringe politiet for å avtale nærmere om hvordan du skal forholde deg.

Ring 02800 om du har våpen som du lurer på er uregistrert eller har spørsmål om amnestiet.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20