banner web

A+ A A-

Utstrandabeboere møtte kald skulder

Beboernes forslag til plassering av minnested Foto: Fototeket Rasmus Lindberg Beboernes forslag til plassering av minnested

KMD og statsråd Jan Tore Sanner varslet 9. februar at de ville kalle inn berørte parter til dialog om AUF/Støttegruppen sin forslag om endret plassering fra Sørbråten til Utøyakaia.

Møtet ble avholdt i dag, men uten representanter fra både AUF og Støttegruppen.
Beboerne på Utstranda hadde en forventning om at også deres forslag «Utsikten» skulle bli vurdert som plassering på lik linje med AUF/Støttegruppen sitt forslag.
- Vi opplever ingen dialog i møtet men en presentasjon av et forslag hvor alle rammene ligger fast og hvor vi ikke har noen innflytelse på prosessen med valg av plassering. Vi blir kun tilbudt skjerming for eiendommene som blir direkte berørt, heter det i en pressemelding fra beboerne.

- Den psykiske helsen til beboerne på Utstranda, som var direkte involvert 22. juli, ville departementet ikke diskutere eller ta hensyn til.
Statsråd Sanner gjorde det helt klart at KMD og staten ikke vil gå inn for å vurdere begge alternativene og finne det best egnede stedet for alle involverte parter, men at kun Utøyakaia vil bli vurdert, heter det videre.

Ingen kunne svare på hvorfor de mener at Utøyakaia er et bedre alternativ til minnested enn Sørbråten for Utstranda sitt nærmiljø. For Utstranda-beboerne er Utøyakaia ikke et bedre alternativ enn Sørbråten. De mener at Utøyakaia berører nærmiljøet i samme grad som Sørbråten og vil utsette menneskene som stod i første linje 22. juli for daglige store påminnelser og påkjenninger.

- Vi har gjennom de siste 3 årene kommet med konstruktive forslag til løsninger og bedt om dialog og opplever at vi blir behandlet som en motpart og ikke som en part i saken.

Beboerne avventer nå en tilbakemelding fra staten 8. mars da Statsbygg har frist til å presentere en mulig løsning for et minnested lokalisert på Utøyakaia.

Sist redigertmandag, 27 februar 2017 18:03
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20