Oppdatert 26.05.2018

Gir opp å skjule penger

Jens Erik Holmås, Skatt sør Jens Erik Holmås, Skatt sør

580 millioner kroner i frivillig innrapportert formue ble beskattet av Skatt sør i 2016. Det er en stor økning i antall personer som tar kontakt med Skatt sør for å fortelle om skjulte penger som skulle vært beskattet.


I løpet av 2016 har 74 personer meldt fra om skjulte formuer og inntekter til Skatt sør gjennom ordningen frivillig retting, noe som er rekord. Dette er en økning fra 53 i 2015.

- Vi ser en jevn økning i antall personer som melder fra om skjulte formuer og inntekter i 2016. Det er positivt at flere oppsøker oss for å ordne opp, sier avdelingsdirektør for Skattekrim i Skatt sør, Jens Erik Holmås.

Han mener at stor oppmerksomhet i media, blant annet om Panama Papers, kan være noe av forklaringen bak økningen. Stadig flere land vil også ha automatisk utveksling av bankopplysninger. Dermed er det større risiko for at skjulte beløp i utlandet blir oppdaget. Økningen tyder på at folk har merket seg dette og ønsker å ordne opp, mener Holmås.

Antallet innrapporteringer i 2016 fordeler seg slik i Skatt sør: Buskerud (26), Vestfold (17), Telemark (12) og Agderfylkene (14). I tillegg er 5 saker overført til saksbehandling i andre skattteregioner. I fjor var de samlede vedtakene i frivillig retting på 581 millioner kroner i formue og 13,8 millioner kroner i inntekt i Skatt sør. Se neste side for nærmere spesifisering av tallene.

Mange saker på landsbasis

Omkring 1900 personer har siden 2007 meldt fra til Skatteetaten om skjulte inntekter og formuer på landsbasis. Nær 1800 saker er til nå ferdigbehandlet. Dette har resultert i en økning av skattbare inntekter med om lag 2,4 milliarder kroner, og formuer med omlag 65 milliarder kroner i Norge. Til sammen har dette ført til omtrent 1,5 milliarder kroner i økt skatt. I tillegg blir det fremtidig beskatning av de hjemførte midlene.

Slipper straff

Ordningen med frivillig retting er en mulighet for å få riktig skatt i ettertid.

- Utviklingen viser at flere ønsker å handle rett og gjøre opp for seg. De som fremdeles har skjulte inntekter og formuer i utlandet bør melde inn opplysningene mens de fortsatt har mulighet til det, sier Holmås.

Man slipper straff så lenge man kommer på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon. Det innebærer at man slipper å betale tilleggsskatt på inntil 60 prosent eller å bli politianmeldt. Skatten man skulle betalt, samt renter, må betales.

Sist redigerttirsdag, 07 februar 2017 09:11
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20