Oppdatert 27.05.2018

800.000 flere DAB-radioer siden november

FM-slukkingen i Nordland har utløst stor etterspørsel etter DAB-radioer. På to måneder er det registrert en vekst på omlag 800.000 DAB-radioer i norske hjem.

Januartallene fra Digitalradioundersøkelsen, som kartlegger digitale radiovaner, viser at det nå er omlag 4 millioner DAB-radioer i norske hjem. Kartleggingen fra oktober/november viste et antall på 3.2 millioner DAB-radioer.

- Veksten i antall DAB-radioer viser at nordmenn gjør omstillingen til heldigitale sendinger. Det er hyggelig å se at lytterne blir med over på DAB, veksten er ikke ulik det vi forventet i forkant. Mange kjøpte DAB-radioer til jul og vi ser nå at veksten har fortsatt etter første FM-slukking, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Undersøkelsen estimerer at det nå er mer enn 2,5 millioner DAB-apparater i norske hjem, 460.000 DAB-radioer på hyttene og 890.000 DAB-radioer i bil. 116.000 har DAB i båt og som lommeradio.

Radiolyttingen ikke påvirket av FM-slukking

I følge PPM, den offisielle radiolytterundersøkelsen fra Kantar TNS, er det ingen endring i lyttertallene fra januar 2016 til januar 2017. 67,8 prosent av alle nordmenn hører radio daglig.

For enkelte kanaler er det registrert små endringer i lyttermønstrene. Disse viser en ørliten nedgang i lyttingen for store kanaler som NRK P1, P4 og Radio Norge, men samtidig en liten oppgang for mindre kanaler som NRK Alltid Nyheter, NRK P1+, Radio Rock og P5.

Riksdekkende FM-nett i Nordland ble slukket 11. januar, fylket utgjør omlag 4,7 prosent av Norges befolkning.

FM-slukking i Trøndelag og Møre og Romsdal

Norge har nå 30 riksdekkende radiokanaler på DAB.

Riksdekkende FM-nett slukker region for region gjennom hele landet. 8. februar slukker FM-sendinger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette er den andre av i alt seks slukkeregioner, neste slukking skjer i Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland 26. april.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20