videofilm nitar

Oppdatert 16.12.2018
A+ A A-

Mer hogst tross lavere priser

Mye av tømmeret går fra bil til tog i Hønefoss Foto: Frank Tverran Mye av tømmeret går fra bil til tog i Hønefoss

Skogeierne solgte i følge Statistisk sentralbyrå i underkant av 10,4 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2016, 186 000 kubikkmeter mer enn året før. Bare en gang tidligere, i driftsåret 1989/90, ble det hogd mer tømmer for salg enn i 2016.

Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 3,4 milliarder kroner. Dette er omtrent samme nivå som i 2015. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 325 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2016, noe som er 14 kroner lavere enn året før.
Økt hogst i Hordaland og Oppland

Hordaland og Oppland økte hogstkvantumet med henholdsvis 96 000 og 64 000 kubikkmeter sammenlignet med 2015. Størst nedgang i hogstkvantumet hadde Østfold med 56 000 kubikkmeter. Hedmark er fortsatt det fylket som det blir avvirket mest tømmer i – i alt 2,8 millioner kubikkmeter. Det utgjør 28 prosent av alt avvirket tømmer i Norge i 2016.

I Buskerud hold avvirkningen av gran seg omtrent på samme nivå i 2016 som i 2015. Furu økte fra 395.000 m³ til 406.000m³, mens lauskog mer enn fordoblet seg fra 11.000m³ til 23.000m³ i 2016.

Sist redigertmandag, 23 januar 2017 09:12
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20