mandag, 23 januar 2017 09:07

Mer hogst tross lavere priser

Skrevet av
Mye av tømmeret går fra bil til tog i Hønefoss Mye av tømmeret går fra bil til tog i Hønefoss Foto: Frank Tverran

Skogeierne solgte i følge Statistisk sentralbyrå i underkant av 10,4 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2016, 186 000 kubikkmeter mer enn året før. Bare en gang tidligere, i driftsåret 1989/90, ble det hogd mer tømmer for salg enn i 2016.

Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 3,4 milliarder kroner. Dette er omtrent samme nivå som i 2015. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 325 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2016, noe som er 14 kroner lavere enn året før.
Økt hogst i Hordaland og Oppland

Hordaland og Oppland økte hogstkvantumet med henholdsvis 96 000 og 64 000 kubikkmeter sammenlignet med 2015. Størst nedgang i hogstkvantumet hadde Østfold med 56 000 kubikkmeter. Hedmark er fortsatt det fylket som det blir avvirket mest tømmer i – i alt 2,8 millioner kubikkmeter. Det utgjør 28 prosent av alt avvirket tømmer i Norge i 2016.

I Buskerud hold avvirkningen av gran seg omtrent på samme nivå i 2016 som i 2015. Furu økte fra 395.000 m³ til 406.000m³, mens lauskog mer enn fordoblet seg fra 11.000m³ til 23.000m³ i 2016.

Sist redigert mandag, 23 januar 2017 09:12

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa