Oppdatert 19.01.2018

Klare for Eggemoen

Instruktør Zamran Butt og student Patrick Andersen Foto: Frank Tverran Instruktør Zamran Butt og student Patrick Andersen

Allerede 3. januar går det første flyttelasset fra Kjeller til Eggemoen. Det er den operative delen av Luftfartsskolen som innleder en testperiode på vår lokale flyplass.

Et helt nytt norsk-svensk samarbeid mellom Luftfartsskolen og Scandinavian Aviation Academy (SAA) ble etablert i 2015. Flyprogrammene er godkjent av svenske luftfartsmyndigheter og følger SAA’s operative prosedyrer og treningsprogram. SAA har trent piloter siden 1963.

Daglig leder ved Luftfartsskolen,Thor Alvik, sier at all flyvning med instruktører og studenter vil foregå fra Eggemoen i en testperiode fram til sommeren. De leier hangar og kontorer hos Air Service. I løpet av våren blir det tatt en endelig beslutning om flytting. Går dette i orden, vil også de to flysimulatorene bli flyttet til Eggemoen.

Skolen har i dag ett Diamond DA40 og ett Diamond DA42. I løpet av kort tid får de ennå et DA40.

De har i dag behov for ca 2000 flybevegelser i året. Eggemoen har konsesjon for tilsammen 15.200 flybevegelser pr. år og bør ha plass til en permanent avtale med Luftfartsskolen.

Thor Alvik håper det vil ordne seg med fast base på Eggemoen. Han sier at nærheten til Oslo er avgjørende og at nye veier, både mot Gardermoen og Oslo sammen med ny InterCity-bane direkte til Sandvika og Oslo gjør Eggemoen ekstra attraktiv.

kjeller2

Daglig leder ved Luftfartsskolen Thor Alvik (Foto: Frank Tverran)

Sist redigertfredag, 30 desember 2016 23:01
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20