torsdag, 25 juni 2015 09:21

Små endringer i eksamensresultatene

Skrevet av
Ringerike vgs Ringerike vgs Illustrasjonsfoto: Frank Tverran

Utdanningsdirektoratet har publisert foreløpig karaktergjennomsnitt og karakterfordeling fra eksamen våren 2015. Det er små forskjeller fra i fjor, både i grunnskolen og i videregående.

I grunnskolen er det kun snittkarakteren i matematikk som har endret seg, med en nedgang på 0,1 karakterpoeng. I videregående har snittkarakteren endret seg mest i samfunnsøkonomi 2, med en oppgang på 0,4 karakterpoeng.


Høy andel med 1 eller 2 i matematikk


Andelen av elevene som får karakteren 1 eller 2 varierer mye mellom fagene, men er særlig høy i matematikk. Nær 42 prosent får 1 eller 2 på matematikkeksamen i grunnskolen. Blant matematikkfagene på videregående, er det de praktiske matematikkfagene som skiller seg ut. Her får over 50 prosent av elevene karakteren 1 eller 2.


 Det bekymrer oss at matematikkresultatene de siste årene er blitt svakere. Sammen med Matematikksenteret evaluerer vi nå utvalgte matematikkeksamener med tanke på arbeidsmengde og vanskegrad. Rapporten får vi til høsten, sier Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.


Jentene bedre enn guttene


Som tidligere år gjør jentene det generelt bedre enn guttene på eksamen. På grunnskolen er prestasjonsforskjellene størst i norsk. På videregående er forskjellene størst i matematikk S2, markedsføring og ledelse og sosialkunnskap.


Hva sier eksamensresultatene noe om?


Eksamenskarakteren er et uttrykk for den kompetansen eleven har vist på eksamen. Ettersom oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Dette innebærer at eksamensresultatene ikke er direkte sammenlignbare fra år til år.


Nasjonale og fylkesvise tall på udir.no


På udir.no har vi publisert foreløpig karaktersnitt og karakterfordeling. Fra grunnskolen finner du statistikk fra alle sentralt gitte eksamener med sentral sensur. Fra videregående finner du statistikk for de største fagene. Tallene gjelder både offentlige og private skoler.

Se karakterstatistikken her: http://www.udir.no/karakterer2015

Andre saker å lese

TirsdagsQuiz

23-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Her er dagens quiz. Svarene er nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

MandagsQuiz

22-07-2024 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Her er dagens quiz. Svarene finner du nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

Elbil i brann i Tanberglia

22-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Sent søndag kveld tok det fyr i en elbil i et garasjeanlegg i Tanberglia.

Les mer i RingeriksAvisa