fredag, 22 april 2016 17:01

Foreslår økt pensjon til enslige minstepensjonister

Skrevet av

Regjeringen la i dag fram lovforslaget om økning av minstepensjonen til enslige alderspensjonister med 4 000 kroner.

– Jeg er glad for at vi nå får gjennomført dette tiltaket som betyr mye for dem som har lavest pensjon blant alderspensjonistene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Lovendringene som regjeringen nå foreslår er nødvendige for å følge opp Stortingets vedtak om å øke minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister. Økningen gjennomføres med virkning fra 1. september 2016, og vil i utgangspunktet komme om lag 70 000 pensjonister til gode, som i dag et minstepensjonister. Den enkelte får en økning i pensjonen på 4 000 kroner per år.

Økt minste pensjonsnivå vil i tillegg få virkning for ytterligere ca. 10 000 enslige alderspensjonister som i dag har en pensjon inntil 3 999 kroner over dagens minstenivå for enslige alderspensjonister. Disse vil bli nye minstepensjonister. Økningen for den enkelte i denne gruppen vil variere alt etter hvor høy pensjon de har før økningen.   

I proposisjonen foreslås også endringer i dagpengeregelverket som innebærer at retten til dagpenger utvides fra ni til tolv måneder for arbeidsledige som etablerer egen virksomhet. Lovendringene er en oppfølging av forslaget i Prop. 64 S (2015-2016) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet.

Andre saker å lese

Betongsaging i Jevnaker

07-06-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Elite Betongsaging AS er egistrert med adresse Musemyrveien 2 i Jevnaker kommune. Aksjekapitalen er kr 30.000. Formål: Betongsaging, kjerneboring, riving, splitting av fjell. Daglig leder og styreleder er Brian Strands Petersson. Med...

Les mer i RingeriksAvisa

Datatilsynet: Strømming av barneidrett kan i praksis bli umulig

06-06-2023 Nyheter NTB-Andreas Jakobsen og Stian Grythaugen - avatar NTB-Andreas Jakobsen og Stian Grythaugen

Datatilsynet: Strømming av barneidrett kan i praksis bli umulig

Datatilsynet mener strømming av barneidrett som hovedregel ikke kan gjennomføres lovlig etter personvernregelverket.

Les mer i RingeriksAvisa

Koronasertifikatet legges ned 30. juni

06-06-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Koronasertifikatet legges ned 30. juni

Fra 30. juni fjernes EUs koronasertifikat fra Helse-Norge. Årsaken er at ordningen blir opphevet.

Les mer i RingeriksAvisa

Snekkertjenester i Hole

06-06-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Start Montering AS er et nytt firma registrert i Hole med en kapital på kr 30.000.

Les mer i RingeriksAvisa