torsdag, 13 juni 2024 09:21

Ringerike kommune bruker nyvinning for å holde styr på kommunale boliger

Skrevet av
Ringerike kommune bruker nyvinning for å holde styr på kommunale boliger Illustrasjon: Pixabay

Kommunene Lier, Ringerike og Nore og Uvdal har nylig begynt å bruke Kobo for å lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale boliger. Nå kan den digitale gratisløsningen til Husbanken få Digitaliseringsprisen.

– Gjennom samarbeid med KS og pilotkommuner har Husbanken utviklet en tjeneste som gir gevinster for innbyggerne, kommunene og staten. Den forbedrer bostedforvaltning, øker treffsikkerheten på virkemiddel og sikrer bedre kvalitet i arbeidet. Dette bidrar til en mer effektiv offentlig sektor og en enklere hverdag for brukerne, og viser nyskaping, verdiskaping og bærekraft i praksis, lyder rosen fra juryleder Olav Skarsbø.

Prisen deles ut av Digitaliseringsdirektoratet, og vinneren stemmes fram av deltakerne på Digitaliseringskonferansen 2024, som arrangeres i Oslo 18. og 19. juni.

– For å kunne gi innbyggerne et bedre tilbud med egnede kommunalt disponerte utleieboliger, har vi jobbet mye for å få til et godt samarbeid på tvers av stat og kommune. Å bli nominert til prisen er et bevis på at vi har klart til å skape de gode digitale løsningene som vi ønsket. Det er selvfølgelig veldig stas, sier Per Olaf Skogshagen, kontordirektør i Husbanken.

I Buskerud er Kobo allerede i bruk i tre kommuner: Ringerike, Lier og Nore og Uvdal. Skogshagen håper flere kommuner i fylket vil begynne å bruke gratisløsningen på sikt.

Hadde ikke oversikt over kommunale boliger

Om lag 100 000 familier og enkeltpersoner bor i kommunale boliger her til lands. Tak over hodet øker sjansen for å lykkes med utdanning og arbeid. Dessverre er det ofte komplisert og tungvint å få seg kommunalt husvær, og mange får en bolig som ikke er tilpasset deres behov.

Dette skjer fordi mange kommuner ikke har god nok oversikt over hvilke boliger de disponerer, og fordi de mangler systemstøtte, forteller Skogshagen.

– Dermed blir det krevende å samhandle på tvers av enheter i kommunen. Innbyggerne møter ofte en tungvint søkeprosess hvor de må forholde seg til mange personer, og de står i fare for å havne i en uegnet bolig uten nødvendig oppfølging. Staten mangler også kunnskapsgrunnlag for å forstå behovene, utforme politikk og lage treffsikre virkemidler, forklarer han.

Dette problemet kan nå Kobo, en digital tjeneste for boligsosialt arbeid, være med å løse. Tjenesten er utviklet av Husbanken og KS, og har trukket på erfaringer fra en rekke pilotkommuner. Tjenesten består av et fagsystem for kommunen og en selvbetjeningsportal for innbyggerne.

Fra gule lapper til alt-i-én-tjeneste

Tidligere har kommunale saksbehandlere brukt en rekke forskjellige tilnærminger for å fordele og følge opp boligene – alt fra gule lapper på en tavle til tettpakkede Excel-dokumenter. Nå får de tilgang til en helhetlig tjeneste som kan integreres med kommunens egne systemer og som henter data fra en rekke offentlige registre. Slik får saksbehandlerne bedre oversikt og slipper å bruke tid på å finne informasjon i ulike systemer. Det sparer tid og gir bedre beslutninger.

– Målet vårt har hele tiden vært å gjøre det enklere å søke om, tildele, administrere, forvalte og følge opp saker knyttet til kommunalt disponerte utleieboliger. Det mener jeg vi har lykkes med, sier Skogshagen.

Innbyggerne får på sin side et mer helhetlig og forståelig tjenestetilbud. De som vil kan selv søke om bolig i selvbetjeningsløsningen, og takket være Kobo slipper søkeren å forholde seg til et stort antall personer og instanser.

– Takket være Kobo kan kommunene benytte sine disponerte utleieboliger mer effektivt. Beboerne i kommunale utleieboliger, vil også enklere kunne få en egnet bolig og få oppfølgingen de trenger. De digitale løsningene er brukervennlige, universelt utformet og har responsivt design, sier Skogshagen.

Andre saker å lese

TirsdagsQuiz

23-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Her er dagens quiz. Svarene er nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

MandagsQuiz

22-07-2024 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Her er dagens quiz. Svarene finner du nederst på siden.

Les mer i RingeriksAvisa

Elbil i brann i Tanberglia

22-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Sent søndag kveld tok det fyr i en elbil i et garasjeanlegg i Tanberglia.

Les mer i RingeriksAvisa