tirsdag, 11 juni 2024 13:33

Den 11. juni er en historisk viktig dato

Skrevet av
Millicent Garrett Fawcett (1847 - 1929) var en britisk forkjemper for kvinners stemmerett og jenters og kvinners utdanning, liberal politiker og en de fremste lederskikkelsene internasjonalt innen den liberale kvinnesaksbevegelsen i sin levetid. Millicent Garrett Fawcett (1847 - 1929) var en britisk forkjemper for kvinners stemmerett og jenters og kvinners utdanning, liberal politiker og en de fremste lederskikkelsene internasjonalt innen den liberale kvinnesaksbevegelsen i sin levetid. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Den 11. juni 1913 markerte en historisk milepæl i Norges historie da kvinner fikk alminnelig stemmerett. Dette var et resultat av en langvarig kamp for likestilling og kvinners rettigheter, som hadde pågått i flere tiår. Innføringen av stemmerett for kvinner var ikke bare en seier for de norske kvinnene, men også et viktig skritt mot et mer demokratisk og rettferdig samfunn.

Bakgrunnen for kampen

Kampen for kvinners stemmerett i Norge startet på midten av 1800-tallet. I denne perioden begynte kvinner å organisere seg og kjempe for sine rettigheter. Inspirert av lignende bevegelser i andre europeiske land og USA, begynte norske kvinner å stille krav om likestilling og deltakelse i det politiske livet. Et viktig skritt på veien var opprettelsen av Norsk Kvinnesaksforening i 1884, en organisasjon som arbeidet for kvinners rettigheter på flere områder, inkludert stemmerett.

De første skrittene

I 1901 fikk kvinner i Norge begrenset stemmerett i kommunale valg. Dette var et viktig første skritt, men stemmeretten var begrenset til kvinner med en viss inntekt eller formue. Denne begrensede stemmeretten var en viktig prøveballong for den videre kampen, og den viste at kvinner var fullt ut i stand til å delta i det politiske livet på lik linje med menn.

Veien til alminnelig stemmerett

Veien til alminnelig stemmerett for kvinner var lang og krevende. Kvinnerettighetsforkjemperne møtte motstand fra mange hold, inkludert politiske partier og institusjoner som mente at kvinnens plass var i hjemmet og at politisk deltakelse ikke var forenlig med deres rolle som mødre og husmødre. Imidlertid var det også sterke støttespillere for kvinners stemmerett, både blant kvinner og menn.

En viktig alliert i denne kampen var Arbeiderpartiet, som allerede i 1890-årene hadde tatt til orde for full stemmerett for kvinner. Partiet så kvinners rettigheter som en del av den bredere kampen for sosial rettferdighet og like rettigheter for alle samfunnsgrupper.

Gjennombruddet

Den 11. juni 1913 ble forslaget om alminnelig stemmerett for kvinner endelig vedtatt i Stortinget. Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall, og det var en dag med stor jubel og feiring blant kvinnesaksforkjemperne. Vedtaket innebar at kvinner fikk samme rett til å stemme som menn, uten begrensninger basert på inntekt eller formue.

Betydningen av stemmerett for kvinner

Innføringen av alminnelig stemmerett for kvinner hadde stor betydning for det norske samfunnet. Det var et viktig skritt mot likestilling og et mer demokratisk samfunn, der alle voksne borgere hadde en stemme og kunne være med på å påvirke samfunnets utvikling. Kvinners deltakelse i politikken førte til at flere saker som angikk kvinner og barn kom på dagsordenen, og det bidro til en bredere representasjon av befolkningens interesser.

Ettervirkningene

Etter innføringen av stemmerett for kvinner, fortsatte arbeidet for full likestilling. Kvinner ble gradvis mer synlige i politikken, og flere kvinner ble valgt inn i kommunestyrer, fylkesting og Stortinget. Kvinners økende deltakelse i politikken bidro til en rekke viktige reformer, blant annet innen helse, utdanning og sosiale rettigheter.

Innføringen av stemmerett for kvinner i Norge inspirerte også kvinner i andre land til å kjempe for sine rettigheter. Norge ble sett på som et foregangsland, og den norske modellen tjente som inspirasjon for kvinnesaksbevegelser i mange andre land.

Utfordringer og videre arbeid

Selv om innføringen av stemmerett for kvinner var en stor seier, var det fortsatt mange utfordringer som måtte overvinnes. Kvinner fortsatte å kjempe for likestilling på arbeidsplassen, likelønn og rett til utdanning. Kvinners deltakelse i politikk og samfunnsliv økte gradvis, men det var fortsatt en lang vei å gå før full likestilling var oppnådd.

Den 11. juni 1913 står som en av de viktigste datoene i norsk historie. Innføringen av alminnelig stemmerett for kvinner var et resultat av mange års hardt arbeid og kamp for rettferdighet og likestilling. Denne dagen markerte et vendepunkt i Norges historie og la grunnlaget for et mer inkluderende og demokratisk samfunn. Kampen for likestilling fortsatte, og den inspirasjonen som kvinnene i 1913 ga, lever videre i dag, når vi fortsetter å arbeide for rettferdighet og like rettigheter for alle.

Andre saker å lese

Stortingsrepresentantene øker trolig lønna med 5,2 prosent

19-06-2024 Nyheter NTB - avatar NTB

Stortingsrepresentantene øker trolig lønna med 5,2 prosent

Den menige stortingsrepresentant skal nå tjene 1,171 millioner kroner, i alle fall er det forslaget som trolig vedtas torsdag.

Les mer i RingeriksAvisa

Nå kan du vippse til dansker og finner

19-06-2024 Nyheter NTB - avatar NTB

Nå kan du vippse til dansker og finner

Fra i dag blir det like enkelt å vippse dansker og finner som det er å vippse nordmenn. Men det koster 4 prosent av beløpet.

Les mer i RingeriksAvisa

Medietilsynet: Lotto-sendingene på NRK er ikke reklame

18-06-2024 Nyheter NTB - avatar NTB

Medietilsynet: Lotto-sendingene på NRK er ikke reklame

Lotto-trekningen og de andre pengespillene som sendes på NRK er ikke å anse som markedsføring og derfor fullt lovlige, fastslår Medietilsynet.

Les mer i RingeriksAvisa

Drapet i Mjøndalen: Forsøker å avhøre siktede i løpet av formiddagen

17-06-2024 Nyheter NTB - avatar NTB

Drapet i Mjøndalen: Forsøker å avhøre siktede i løpet av formiddagen

Mannen i 20-årene som er siktet for å ha drept en kvinne i 30-årene i Mjøndalen søndag kveld, skal etter planen avhøres mandag formiddag.

Les mer i RingeriksAvisa