wenche_grinderud_2Kommunens opparbeidede driftsunderskudd på 126 800 000 (126,8 millioner) kroner skal fordufte innen 2015.
I dag behandler formannskapet Ringerike kommunes økonomi. Det blir knallharde tak.

 

Harde kutt hvert år
Allerede neste år skal kommunen gå med 9,6 millioner kroner i overskudd hvis Grinderud får det som hun vil. I 2012 skal utgiftene reduseres med yterligere 35 millioner, i 2013 med 40 millioner og i 2014 med hele 42 millioner kroner.
Skal denne planen lykkes skal det tas knallharde grep.


Planen skåner ingen
Grinderud mener det må bli verre før det blir bedre.
Helse og omsorg vil lide kraftig, men det vil bli forsøkt å unngå oppsigelser. Innenfor tekniske tjenester og ledelse utelukkes ikke oppsigelser. Også fellestjenester kan bli utsatt reduksjon av personell. Kultur og oppvekst står også på spareprogrammet.


Helt nødvendige tiltak
Skal kommunen gjenvinne økonomisk handlefrihet må det en snuoperasjon til, og den kan ikke utsettes, mener Grinderud. Rådmannen skriver blant annet at det også må spares etter ”ostehøvelprinsippet”.
Hun ramser opp en rekke betingelser som skal til for at planen kan gjennomføres. I første omgang kan hun bare håpe på at politikerne vil støtte henne.
Neste år er det nemlig kommunevalg.

Du kan lese hele saken og alle dokumentene hos Ringerike kommune her.

Les også RingeriksAvisas leder her